În atenția românilor din Spania

În atenția românilor din Spania

În ianuarie intră în vigoare Convenția pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării dublei impuneri

La 14 ianuarie 2021 intră în vigoare Convenția dintre România şi Spania pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plății impozitelor. Convenția actualizează, conform standardelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, prevederile tratatului anterior (1979) și se aplică persoanelor rezidente într-una sau în ambele țări semnatare.
Impozitele acoperite în această Convenție sunt:
  • În România: impozitul pe venit (pentru persoane fizice) și impozitul pe profit (pentru persoane juridice);
  • În Spania: impozitul pe venitul persoanelor fizice (IPRF), impozitul pe veniturile societăților (Impuesto sobre la Renta de Sociedades) și Impozitul pe venitul nerezidenților (Impuesto sobre la Renta de No Residentes).
Astfel, veniturile obținute de cetățenii români rezidenți în Spania din proprietăți imobiliare situate în România (chirii, vânzare de imobile sau terenuri, arendă etc.) se impozitează doar în România, veniturile obținute de cetățenii români rezidenți în Spania din dividende în România se impozitează în Spania. Totuși, în România se impune o reținere la sursă de 5%, care se poate deduce din impozitul datorat în Spania (c).
De asemenea, veniturile obținute de cetățenii români rezidenți în Spania din redevențe în România se impozitează în Spania. Totuși, în România se impune o reținere la sursă de 3%, care se poate deduce din impozitul datorat în Spania (credit fiscal).
Veniturile obținute de cetățenii români rezidenți în Spania din dobânzi în România se impozitează, ca principiu, în Spania, iar România poate impune o reținere la sursă de 3%, care se poate deduce din impozitul datorat în Spania (credit fiscal). Totuși, deoarece legislația spaniolă nu prevede un impozit cu reținere la sursă în cazul dobânzilor, în Protocolul anexat Convenției se prevede reducerea la zero a cotei de impozit de 3% reținut în România, până când și Spania introduce un astfel de impozit în legislația internă.
Prin noua convenție se reglementează și impozitarea veniturilor sub formă de salarii și pensii, a veniturilor obținute de studenți, practicanți, artiști și sportivi, precum și a veniturilor obținute din câștiguri de capital.