În contextul modificării Legii Educației din Ucraina

În contextul modificării Legii Educației din Ucraina

Senatorul Badea face apel la intensificarea contactelor instituționale pentru păstrarea dreptului la educație în limba maternăSenatorul Viorel Badea, membru al Delegaței române la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și raportor APCE pentru promovarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, își exprimă profunda îngrijorare față de recenta adoptare de către Rada Supremă a Ucrainei a noii Legi a învățământului.

Potrivit articolului 7 din acest act normativ, care se referă la educația în limbile minorităților naționale, învățământul în limba maternă va fi înlocuit treptat cu predarea în limba ucraineană în școli și licee, situație menită să afecteze în mod serios dreptul persoanelor aparținând minorităților naționale de a învăța în limba maternă. Această prevedere legală este una extrem de gravă, care nesocotește angajamentele asumate de autoritățile de la Kiev atât în baza Convenței-cadru pentru protecția minorităților naționale (articolul 14), cât și a Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare (articolul 8), instrumente juridice ale Consiliului Europei pe care Ucraina le-a ratificat, dar contravine totodată și acordurilor bilaterale încheiate de Ucraina cu statele care au minorități naționale pe teritoriul Ucrainei, inclusiv România”, precizează parlamentarul român.

În acest context, senatorul Badea face apel la intensificarea contactelor instituționale ale țării noastre cu autoritățile ucrainene și cu instituțiile internaționale relevante în acest domeniu, în vederea prezervării dreptului la educație în limba maternă la toate nivelurile de învățământ pentru membrii comunității românești din Ucraina.