Acasă Stiri „Infecția HIV/SIDA – Încotro? Noua Strategie națională HIV/SIDA 2022-2030”

„Infecția HIV/SIDA – Încotro? Noua Strategie națională HIV/SIDA 2022-2030”

eclarația comună a celor 70 de experți prezenți la reuniunea organizată de prof.univ.dr. Adrian-Streinu Cercel, președinte al Comisiei pentru sănătate, în parteneriat cu Ministerul Sănătății și cu comes România

Președintele Comisiei pentru sănătate, Adrian Streinu Cercel, a organizat și prezidat evenimentul „Infecția HIV/SIDA – Încotro? Noua Strategie națională HIV/SIDA 2022-2030”, în parteneriat cu Ministerul Sănătății și cu Inițiativa HIV Outcomes Romania, dezbatere în urma căreia participanții au adoptat o Declarație cu privire la propunerea de Strategie națională HIV/SIDA pentru asigurarea căilor de creștere a calității vieții persoanelor cu HIV. Documentul a fost înaintat Ministerului Sănătății, în vederea folosirii lui la actualizarea noii Strategii Naționale HIV/SIDA 2022-2030 (SNHS).
„Sperăm că această Strategie va fi adoptată în toamnă, cu buget adecvat și susținută de apariția unui nou Ghid Național pentru HIV. Propunerea cadrului strategic oferă o oportunitate de a modela viitoarele direcții și acțiuni privind sănătatea populației în contextul HIV, avansarea în vârstă în condiții demne, a persoanelor cu HIV. Este o componentă esențială pentru a garanta că România se menține în linia documentelor internaționale asumate de strategia globală anti-HIV /SIDA, cu obiectivul reducerii la zero a numărului de noi infectări (2030): cu Organizația Mondială a Sănătății – Global HIV Strategy și cu UNICEF – Standardele de prevenire a transmiterii HIV pe cale materno-fetală;  cu UNAIDS- Strategia de eradicare a SIDA 2030”, se menționează în textul Declarației.

Documentul cu poziția colectivă a participanților la Conferință, recomandă ferm punerea în practică a unui program național de screening HIV: „Este importantă creșterea finanțării acțiunilor de prevenție, cum ar fi desfășurarea de campanii de educare și informare a grupurilor la risc, distribuția gratuită a prezervativelor, precum și programe de schimb a seringilor.

Screeningul timpuriu al comorbidităților infecțioase și neinfecțioase, alături de un management integrat și multidisciplinar în tratarea acestora este esențial a fi inclus în Strategia națională HIV/SIDA,  pentru a se garanta un nivel satisfăcător al calității vieții în relația cu sănătatea pentru persoanele cu HIV.

Finanțarea studiilor de cohortă reprezintă modalitatea optimă de identificare a informațiilor utile legate de evoluția pe termen lung  a sănătății persoanelor care trăiesc cu HIV. Educarea populațiilor cheie trebuie facilitată prin includerea în Strategie a unor prevederi care să faciliteze crearea unor grupuri mixte de interacțiune, formate din personal medical specializat și reprezentanți ai ONG-urilor, care să se  deplaseze către beneficiari. Pentru aceste grupuri mixte vor trebui identificate modalități practice de finanțare a activității. În acest sens, considerăm că este imperios necesar a fi bugetate și editarea/crearea de broșuri informative despre prevenție și conduită recomandată pentru HIV și alte boli transmisibile (Hepatitele B și C, TBC, sifilis, gonoree, variola maimuței, etc)”.

În egală măsură, în textul Declarației este accentuată necesitatea combaterii stigmei și discriminării HIV din sistemele de sănătate, despre care se menționează că ar fi „recomandabil să fie făcută printr-un program susținut de cursuri de perfecționare ale personalului medico-sanitar, în privința complexității fenomenului HIV. SNHS trebuie să includă crearea unui Program Național de Formare pentru HIV a personalului medical, susținut de specialiștii în HIV la nivelul Centrelor Regionale”.