Înfrățire între frați

Înfrățire între frați

O delegație a Orașului Strășeni (Rep. Moldova) s-a aflat, pe 22 august la Onești, pentru a parafa înfrățirea celor două localități. Delegația a fost condusă de primarul localităţii Străşeni, Valentina Casian, care a participat la şedinţa solemnă a Consiliului Local Oneşti.

11891188_1017788698253715_6050418087044606259_nÎn baza proiectului de înfrățire se vor derula parteneriate în educaţie, cultură, sport, sănătate, asistenţă socială, economie şi turism. Totodată, se va acorda o atenţie deosebită colaborării între întreprinderile mici şi mijlocii şi participării la târgurile şi expoziţiile organizate în România şi Rep. Moldova.

Deși avem rădăcini comune, azi vorbim de o înfrățire între frați. Sperăm ca aprobarea înfrățirii și înțelegerii de colaborare dintre municipiul Onesti (România) și orașul Strășeni (Rep. Moldova) să fie un moment de bun augur pentru cele două localități”, a precizat Alexandru Cristea, viceprimar cu atribuții de primar al municipiului Onești, în deschiderea ședința solemnă a Consiliului Local.11951888_1017788604920391_8587932416124503859_n

La rândul său, primarul localităţii Străşeni, Valentina Casian s-a declarat onorată de această vizită, subliniind că “am trăit clipe de deosebită mândrie în suflet, aflându-mă în mun. Oneşti, România, unde am întâlnit oameni ai dreptăţii şi adevărului, urmaşi ai vorbei ce schimbă clădind noi şi noi cetăţi ale flăcării româneşti. Ospitalitatea, buna organizare, dorinţa de a se împărtăşi cu enorma bogăţie spirituală, dar şi de a aplica la proiecte comune cu Străşeni pe plan economic, social, învăţământ, cât şi în scopul păstrării şi promovării celor mai incontestabile valori ale neamului nostru, pentru a întreţine idealurile solidarităţii naţionale”.

11958297_1017789591586959_6616352934243855652_oÎnvingând pas cu pas toate nedreptăţile istoriei, aceste câştiguri naţionale se cuvin a fi cultivate în fiecare zi ca fiind hrana sufletească. Mulţumesc din suflet, dlui Senator Marcel Bujor, dlui deputat Valerian Vreme, dlui primar Alexandru Cristea, distinsei doamne Virginia Brăescu, iniţiatorilor proiectului , Comitetului de înfrăţire, consilierilor locali, tuturor celor care au venit la eveniment cu gânduri bune şi cu noi speranţe”, mai precizează Valentina Casian, primarul localității Străşeni.