Înfrăţirea aşezărilor româneşti din Serbia cu localităţi din România, dezideratul RIS

Înfrăţirea aşezărilor româneşti din Serbia cu localităţi din România, dezideratul RIS

Foto: http://ris.org.rs

Sâmbătă, 20 ianuarie a.c., la Cheverişu Mare a avut loc o întâlnire a delegaţiei Asociaţiei obşteşti Românii Independenţi din Serbia (RIS), condusă de preşedintele dr. Dorinel Stan, Călin Iorga, secretar şi Marinela Crăciun Miler, întreprinzător particular din Vârşeţ, cu conducerea primăriei comunei Cheverişu Mare (România  şi Cristina Aburaş, expert pe proiecte IPA, Programul România-Serbia 2014-2020.

Cu acest prilej, reprezentanţii RIS-ului au înmânat conducerii primăriei Cheverișu Mare cele mai recente cărţi apărute la Editura “Românii Independenţi din Serbia”, o colecţie a publicaţiei centrale “Glasul Cerbiciei – Vocea Românilor din Serbia”, iar primarul comunei  le-a înmânat  “Monografia Comunei Cheverişu Mare”, oaspeților din Serbia.

În cadrul întâlnirii, s-a discutat în special despre oportunităţile de colaborare, proiecte culturale, ecologice şi turistice, acorduri de înfrăţire a localităţilor din România cu localităţi din Serbia, accesarea fondurilor nerambusabile IPA-Programul România-Serbia 2014- 2020.

Discuţiile purtate la primăria comunei Cheverişu Mare au vizat colaborarea directă cu Asociaţia “Românii Independenţi din Serbia” şi importanţa proiectelor culturale în societatea modernă.

Rolul popularizării unor anumite manifestări şi sărbători, tradiţii şi obiceiuri, care au obiectiv atât  păstrarea identitară şi spirituală, schimbul de valori culturale,cât şi multiculturalitatea în cele două părţi ale Banatului Istoric.

În anul celebrării centenarului -100 de ani de la Marea UNIRE 1918-2018, acordurile şi
parteneriatele de înfrăţire au o importanţă aparte deoarece oferă posibilităţi de colaborare pe termen lung şi prin care comunităţile au ocazia de ajutor şi sprijin reciproc, schimburi
permanente de experienţă, respectiv un câştig pentru semnatari.

Înfrăţirea aşezărilor româneşti din Serbia cu localităţi din România este un deziderat pe agenda RIS-ului în anul  2018 şi trebuie să se concretizeze prin proiecte comune, iar organizaţia de primă importanţă “Românii Independenţi din Serbia” şi implicarea alianţei unice românești “Uniunea Românilor din Serbia”- URS, au susţin nemijlocit ideea ca fiecare localitate românească din Voivodina şi Valea Timocului să fie înfrăţită cu una din România.

Marcel Muia, primarul comunei Cheverișu Mare a propus începerea unui proiect de reabilitare ecologică şi turistică în parteneriat cu primăria comunei Biserica Albă sau Plandişte, care urmează să fie depus pentru finanţare pe fondurile Europene IPA de colaborare transfrontarieră România – Serbia.