Inițiativa cetățenească europeană: Comisia decide să înregistreze inițiativa „Dreptul la tratament”

Inițiativa cetățenească europeană: Comisia decide să înregistreze inițiativa „Dreptul la tratament”

Astăzi, Comisia Europeană a decis să înregistreze o inițiativă cetățenească europeană intitulată „Dreptul la tratament”. Organizatorii inițiativei invită Uniunea „să plaseze sănătatea publică înaintea obținerii de profituri private [și] să se asigure că vaccinurile și tratamentele utilizate pentru a pune capăt pandemiei devin un bun public global, accesibil tuturor în mod gratuit”.

Inițiativă cetățenească europeană enumeră următoarele obiective:

  1. să se asigure că drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv brevetele, nu împiedică accesibilitatea sau disponibilitatea oricărui vaccin sau tratament împotriva COVID-19 în viitor;
  2. să se asigure că legislația UE privind datele și exclusivitatea pe piață nu limitează eficacitatea imediată a licențelor obligatorii emise de statele membre;
  3. să introducă obligații legale pentru beneficiarii de fonduri UE de a face schimb de cunoștințe, proprietate intelectuală și/sau date privind tehnologia medicală legată de COVID-19 în cadrul unei grupări de tehnologii sau brevete;
  4. să introducă obligații legale pentru beneficiarii de fonduri UE în ceea ce privește transparența în legătură cu subvențiile publice, costurile de producție, precum și clauze care să garanteze accesibilitatea și prețul abordabil combinate cu licențe neexclusive.

Comisia consideră că inițiativă cetățenească europeană este admisibilă din punct de vedere juridic, deoarece îndeplinește condițiile necesare, motiv pentru care a decis să o înregistreze. Comisia nu a analizat în acest stadiu fondul inițiativei.

Etapele următoare

În urma înregistrării inițiativei de astăzi, organizatorii pot începe, în următoarele 6 luni, un proces de colectare a semnăturilor de susținere care va dura 1 an. Dacă după 1 an se vor aduna 1 milion de declarații de susținere a inițiativei, din cel puțin 7 state membre diferite, Comisia va avea la dispoziție 6 luni pentru a lua o decizie. Comisia ar putea fie să dea curs solicitării, fie să o respingă, în ambele cazuri trebuind să își argumenteze decizia.

Context

Inițiativa cetățenească europeană a fost introdusă odată cu Tratatul de la Lisabona, ca instrument prin care cetățenii pot contribui la stabilirea agendei de lucru. Aceasta a fost lansată în mod oficial în aprilie 2012.

Odată înregistrată oficial, o inițiativă cetățenească europeană dă posibilitatea unui număr de 1 milion de cetățeni din cel puțin un sfert din statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să propună un act juridic în domeniile în care Comisia are competența de a acționa.

Condițiile de admisibilitate sunt următoarele: (1) acțiunea propusă nu trebuie să se afle în mod vădit în afara sferei de competență a Comisiei de a prezenta o propunere de act juridic, (2) nu trebuie să fie în mod vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie și (3) nu trebuie să contravină în mod vădit valorilor Uniunii.

De la începutul inițiativei cetățenești europene, Comisia a înregistrat în total 75 de inițiative cetățenești și a refuzat 26.