Ion Popescu decorat cu cea mai mare distincție a Consiliului Europei

Ion Popescu decorat cu cea mai mare distincție a Consiliului Europei

Dr. Ion Popescu a fost decorat decorat cu cea mai mare distincție a Consiliului Europei, “Pro Merito”, si Titul “Honorariat” al Consiliului Europei cu investigarea unui permis permanent pe viața de “Asociat de Onoare al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei”.  Ceremonia de înmânare a înaltelor distincții a avut loc la Strasbourg în fața membrilor APCE, notează Euromedia Bucovina.

 În discursul de mulțumire Dr. Ion Popescu, președintele Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina”, a menţionat că această înaltă distincție este o mare onoare personală, însă ea “îmi aparține nu numai mie, dar și tuturor alegătorilor mei!”.

Fiind decorat cu Diploma de onoare a CE pentru aportul deosebit în promovarea cauzei europene, Dr. Ion Popescu a fost învrednicit și de titlul “Honorariat al CE”.

Titlul devine un permis permanent de a intra în toate clădirile CE şi dreptul de a asista la ședințele tuturor organelor Consililui Europei, care alături de Medalia nominală “Pro Merito” este o dovadă de recunoștință a activității sale de 16 ani in APCE, inclusiv a 8 ani în calitate de Președinte al Delegației Permanente a Ucrainei în acest for internațional si  alegerea domniei sale de 4 ori în calitatea de Vice-președinte al AP a Consiliului Europei, precum si o recunoștință a eforturilor depuse permanent ca luptător pentru pace, drepturile omului şi minorităților naționale din Europa.

De profesie filolog, Ion Popescu este un politician ucrainean de origine română și  a fost deputat în Rada de la Kiev  între 1994 – 2002 și 2006-2014.

Ion Popescu a fost membru al delegației parlamentare a Ucrainei în APCE din bazinul Mării Negre (1994-1998), raportor principal al AP CЕMN în domeniul colaborării tineretului din zonă pe anul 1997, coordonator al grupurilor interfracționale de sprijinire a minorităților naționale și confesiunilor canonice din Ucraina, expert-coordonator principal în proiectul comun al Înaltului Comisar al OSCE în problemele minorităților naționale și Împuternicitului Radei Supreme a Ucrainei în drepturile omului „Monitorizarea respectării drepturilor minorităților naționale în Ucraina” pe anul 2002, Președintele Consiliului interregional al Congresului comunităților naționale din Ucraina (2001-2002).