Acasă International „Istoria drepturilor omului este povestea omenirii” – concurs public de proiecte de...

„Istoria drepturilor omului este povestea omenirii” – concurs public de proiecte de identitate vizuală pe tema drepturilor omului

In contextul candidaturii României pentru un nou mandat de membru în Consiliul Drepturilor Omului, pentru perioada 2023-2025, Ministerul Afacerilor Externe anunță lansarea, la 25 februarie 2021, a concursului public de proiecte de identitate vizuală pe tema drepturilor omului – „Istoria drepturilor omului este povestea omenirii”.

Concursul se adresează studenților români, din țară și din străinătate, având ca domenii de studiu artele plastice, arhitectura, comunicarea, relațiile publice și publicitatea, dreptul, științele politice, relațiile internaționale, indiferent de ciclul de studii. Aceștia sunt invitați să propună MAE un proiect de logo și de identitate vizuală dezvoltată, care să prezinte un limbaj comun, expresiv și concludent, pentru tematica drepturilor omului, cu accent pe următorul set de priorități: democrație, drepturile omului și statul de drept; libertatea de exprimare; drepturile femeilor, egalitatea de șanse și lupta împotriva violenței domestice; lupta împotriva discriminării, inclusiv lupta împotriva xenofobiei și a rasismului.

Proiectul declarat câștigător va fi folosit de Ministerul Afacerilor Externe ca identitate vizuală a campaniei de comunicare asociată candidaturii României pentru un nou mandat de membru în Consiliul Drepturilor Omului, pentru perioada 2023-2025. De asemenea, primele zece cele mai bune lucrări vor fi incluse într-o expoziție specială, care va fi prezentată la unele dintre misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, Ministerul Afacerilor Externe urmând să susțină deplasarea câștigătorului la vernisajul organizat la sediul ONU din Geneva (sub rezerva condițiilor de călătorie de la momentul respectiv, în contextul evoluției pandemiei).

Consiliul Drepturilor Omului (CDO) este organismul ONU responsabil de consolidarea, promovarea și protejarea drepturilor omului la nivel global, având sediul la Geneva. Consiliul analizează respectarea în statele membre ONU a întregului spectru de drepturi ale omului, ia act de încălcarea lor și face recomandări în acest sens. România a mai fost membru al CDO între anii 2006 și 2008, respectiv 2011 și 2014, deținând și președinția forului în perioada iunie 2007 – iunie 2008.

Domeniul drepturilor omului este unul intrinsec evoluției umanității, fiecare zi din istoria ultimelor secole fiind de însemnătate pentru dobândirea și recunoașterea drepturilor fundamentale. Promovarea valorilor democrației și ale statului de drept, alături de respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale reprezintă o misiune și un reper pentru Ministerul Afacerilor Externe și diplomația română.

Respectul drepturilor omului reprezintă pentru România o prioritate a politicii externe. Conform Constituţiei României, România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989 şi sunt garantate. România a ratificat majoritatea tratatelor universale şi europene privind drepturile omului.

Pornind de la aceste principii, România a acţionat pe plan internaţional pentru înfiinţarea unor instituţii puternice, menite să asigure protejarea drepturilor omului. Alături de statele partenere din UE, România a contribuit la crearea, în 2006, a Consiliului Drepturilor Omului al ONU.

Ministerul Afacerilor Externe, prin toate demersurile sale de politică externă, a pornit de la conștientizarea faptului că drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului trebuie pe deplin respectate şi că este esenţial ca acestea să fie protejate nu numai de un sistem de drept, dar şi de acţiunile fiecărui individ.

Prin ansamblul de acțiuni de politică externă pe care le desfășoară, inclusiv la nivelul organismelor globale și regionale din care face parte, România rămâne un contributor activ la eforturile comunității internaționale de afirmare și respectare a drepturilor omului.

Regăsiți mai jos principalele elemente privind regulamentul, calendarul și bibliografia competiției:

Regulament:

·        Proiectul trebuie să includă: propunere de logo și elemente de identitate vizuală dezvoltată – declinări pentru diversele tipuri de materiale și instrumente de comunicare și promovare care pot fi folosite în format print și digital. Acestea vor fi însoțite de o scurtă prezentare (un text în limita a 500 de cuvinte), care să descrie conceptul (viziunea autorului) și relevanța pentru tematica drepturilor omului.

·        Proiectul trebuie să fie o lucrare proprie și originală (fapt asumat de autor prin semnarea declarației de autenticitate).

·        Fiecare participant poate intra în concurs cu un singur proiect.

·        Elementele utilizate nu trebuie să contravină prevederilor dreptului internațional și intern: să nu conțină injurii, să nu aibă caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen; să nu conțină sau să sugereze orice formă de violență; să nu implice drepturi, publicitate sau materiale promoționale ale unor terțe părți; să nu conțină materiale ilegale, calomniatoare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe.

·        Autorul proiectului câștigător cedează definitiv către MAE drepturile de utilizare exclusivă a identității vizuale conform prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare și acceptă, implicit, schimbarea calității logo-ului și a elementelor de identitate vizuală (logo remastering), dacă se va considera necesar. 

·        Pentru înscrierea formală în competiție, autorul proiectului va transmite, în format electronic, la adresa concurs.logo.cdo@mae.ro, următoarele elemente:

– formularul de înscriere, care include și declarația de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, completat în integralitate, semnat olograf și trimis în copie scanată, prevăzut în anexa nr.1 de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe;

– declarația privind autenticitatea lucrării completată în integralitate, semnată olograf și trimisă în copie scanată, prevăzută în anexa nr. 2 de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe;

– proiectul de logo;

– proiectul dezvoltat de identitate vizuală;

– conceptul lucrării (text în limita a 500 de cuvinte);

– CV-ul autorului (din care să reiasă statutul de student la una dintre specializările menționate);

– copia carnetului de student.

Important!

·        Format imagine acceptat: Tiff, PSD, JPG la rezoluție minimă 2500×2500 pixeli;

·        Format vectorial acceptat: AI, PDF, EPS, SVG, CDR;

·        Grafica pentru logo/identitate vizuală va fi obligatoriu prezentată (trimisă) și în format CMYK.

Evaluarea proiectelor și selecția proiectului câștigător:

·        Vor fi supuse procedurii de evaluare doar candidaturile complete, transmise în termen, conform calendarului.

·        Acestea vor fi evaluate de o comisie reunind reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai mediului academic și asociativ, pe baza următoarelor principale criterii de evaluare:

– mesajul promovat, relevanța și expresivitatea din perspectiva tematicii drepturilor omului;

– originalitatea propunerii;

– elemente de tehnică și stil;

– respectarea regulamentului.

Vor fi supuse procedurii de evaluare doar candidaturile complete, transmise în termen, conform calendarului:

– lansarea publică a concursului: 25 februarie 2021

– termenul limită pentru transmiterea on-line a proiectelor: 31 martie 2021

– evaluarea proiectelor: 1-30 aprilie 2021

– anunțarea proiectului câștigător: 5 mai 2021

Bibliografie orientativă:

·        Site-ul Consiliul Drepturilor Omului (CDO)

· Site-ul Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului  (OHCHR)

·        Comisia a 3-a a Adunării Generale a ONU

·        Site-ul Ministerului Afacerilor Externe

§  Drepturile omului, o prioritate a politicii externe româneşti 

§  Consiliul Drepturilor Omului 

§  Agenda 2030 

§   Comunitatea Democrațiilor  

·        Site-ul ICR – Polonia. Expoziție dedicată celor 19 principii democratice înscrise în Declarația de la Varșovia 

·        Autoritatea Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

·        Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.