Legea cetățeniei, modificată tacit

Legea cetățeniei, modificată tacit

Senatorii au adoptat tacit o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.11 din Legea nr. 21 din 1 martie 1991 a cetăţeniei române. Modificarea reglementează posibilitatea acordării cetăţeniei române, la cerere, persoanelor de etnie română aparţinând minorităţilor naţionale sau grupurilor etnice din alte state.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 11 din Legea cetăţeniei române în sensul reglementării posibilităţii acordării cetăţeniei române, la cerere, persoanelor de etnie română aparţinând minorităţilor naţionale, minorităţilor lingvistice sau grupurilor etnice existente în alte state, indiferent de etnonimul folosit, care cunosc limba română, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute, se arată în raportul Comisiei românilor de pretutindeni.

Etnicii români din alte state care vor să dobândească cetăţenia română trebuie să îndeplinească doar o parte dintre condiţiile prevăzute de legea în vigoare. Aceștia trebuie să dovedească prin comportare şi atitudine loialitate faţă de statul şi poporul român, să aibă vârsta de 18 ani şi să fie cunoscuţi cu o bună comportare, să nu fi fost condamnaţi în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îi face nedemni de a fi cetăţeni români.

Prin acest proiect, etnicii români aflați în afara țării ar urma să fie exceptaţi de la celelalte condiţii valabile altor aplicanţi.

Legislaţia actuală prevede că, la cerere, cetăţenia română se poate acorda persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului străin, dacă s-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, locuieşte în mod legal, continuu şi statornic pe teritoriul statului român de cel puţin 7 ani sau, în cazul în care este căsătorit cu un cetăţean român de cel puţin 5 ani şi are asigurate mijloacele legale de existenţă.

Termenul prevăzut pentru împlinirea termenului de adoptare tacită a fost 24 aprilie. Senatul este prima cameră sesizată, iar iniţiatori sunt mai mulţi senatori şi deputaţi.

Propunerea va fi transmisă Camerei Deputaților care este for decizional în privința acestui proiect.

Guvernul a evitat exprimarea unui punct de vedere explicit asupra modificării Legii cetățeniei, lăsând la latitudinea Parlamentului să decidă.