”Limba română ne defineşte şi spune lumii întregi cine suntem”

”Limba română ne defineşte şi spune lumii întregi cine suntem”

Limba Române, pe care o sărbătorim în fiecare an, la 31 august, este cel mai bun prilej pentru a ne afirma identitatea şi spiritualitatea şi de a onora preţioasa noastră moştenire culturală, transmite deputatul Angel Tîlvăr, fost ministru delegat pentru românii de pretutindeni, cu ocazia acestei sărbători.

Limba romană este, în fapt, expresie a întregului nostru univers, individual ori comun, este suma experienţelor, trăirilor, tradiţiilor şi obiceiurilor noastre şi este călăuza sigură într-o lume din ce în ce mai diversă, complexă şi dinamică. Azi, gândul nostru trebuie să meargă către toţi dascălii iubitori ai frumuseţii limbii, dornici de a împărtăşi această frumuseţe generaţiilor următoare de români, oriunde vieţuiesc ei în lume. Viziunea şi efortul nostru trebuie să se îndrepte către românii de mâine, cei care, ca şi noi, trebuie să îndrăgească, să protejeze şi să promoveze acest inestimabil tezaur. În apropierea Centenarului Marii Uniri de la 1918, mai mult decât oricând, limba noastră trebuie să îşi regăsească locul binemeritat de element de legătură, de instrument fundamental al întregirii noastre ca naţiune, de consolidare a profilului nostru latin şi european”, a afirmat acesta într-o declarație de presă.

Păstrarea identităţii culturale şi lingvistice se datorează şi personalităţilor marcante ale istoriei noastre, care au făcut tot posibilul să ducă mai departe prin scrierile lor, tainele limbii române. “De la vorbele simple, ale vieţii de fiecare zi, şi până la măiastra întorsătură de condei a scriitorilor români consacraţi, în cuvinte de baladă sau în lucrări ştiinţifice elaborate, limba română ne defineşte şi spune lumii întregi cine suntem: o voce unică şi inconfundabilă în marele concert al umanităţii. Ziua aceasta reprezintă legământul nostru de a cinsti, de a păstra şi de a sărbători limba română, în toată frumuseţea, profunzimea şi curăţenia sa”, a conchis Angel Tîlvăr.