MAE salută aderarea României la CERN

MAE salută aderarea României la CERN

MAE salută dobândirea, la 17 iulie 2016, de către România, a calităţii de membru al Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare (CERN), un pas esențial pentru dezvoltarea cercetării științifice în România.

Această nouă perspectivă de interacționare cu mediul științific de prestigiu va contribui de o manieră semnificativă la stimularea şi întărirea participării instituţiilor de cercetare din România la marile experimente şi programe ştiinţifice derulate de CERN, în vederea creşterii capacităţii de cercetare şi a vizibilităţii ştiințifice naţionale în domeniu.

Consolidarea potenţialului tehnologic şi a competitivităţii mediului economic şi de afaceri naţional, precum şi creșterea nivelului educaţional şi de comunicare a rezultatelor cercetării în societate, vor beneficia deopotrivă de această aderare.

Excelența românească în materie de cercetare, cunoscută și apreciată deja la CERN, va avea noi oportunități de recunoaștere la nivel internațional.

Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare – cu sediul la Geneva – a fost fondată în anul 1954 şi este cel mai mare centru de cercetare în fizica particulelor elementare.

România a depus, la 17 iunie 2016, instrumentul de aderare la Convenția pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, și la Protocolul financiar anexat acesteia, precum și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare. Convenția pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, precum și Protocolul financiar anexat acesteia au intrat în vigoare pentru România la data de 17 iunie 2016. Protocolul privind imunitățile și privilegiile a intrat în vigoare la 17 iulie 2016. Conform practicii CERN, calitatea de membru cu drepturi depline al Organizației se dobândește la data intrării în vigoare a ultimului dintre cele două tratate internaționale, respectiv la 17 iulie 2016 în cazul României.

Anterior, România a beneficiat de statutul de candidat la aderarea la CERN, în baza Acordului pe această temă între Romania și CERN, semnat la Geneva, la 11 februarie 2010 şi ratificat prin Legea nr. 203 din 27 octombrie 2010 (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 728 din 2 noiembrie 2010).