Marea învingătoare, Limba Română

Marea învingătoare, Limba Română

Circa 180 elevi de la gimnazii, licee și colegii din diferite raioane ale Moldovei, inclusiv din regiunea transnistreană,au participat în peroada 1-3 aprilie la Olimpiada republicană de limbă și literatură română, de la Chișinău. Ediția din anul curent a concursului s-a desfășurat sub genericul ”Țara  îmi  este  limba, Limba  îmi  este  țara”, fiind dedicate poetului Vasile Romanciuc.  

Prezent la festivitate de deschidere, poetul Vasile Romanciuc și-a reamintit de momentele când, fiind elev, copleșit de emoții, a participat la Olimpiada republicană de limbă și literatură română: ”Vă iubesc, dragi elevi, pentru că iubiți limba română, pentru că sunteți cu trup și suflet în oastea noastră națională, vorba regretatului Grigore Vieru.  Aceasta este singura oaste care nu acceptă mercenari. Dragi profesori, sunteți adevărați părinți de carte ai elevilor dvs, de aceea vă iubesc. Indiferent de rezultatele pe care le veți obține, marea învingătoare a Olimpiadei este limba română.”

Cei mai mulți elevi premianți sunt din instituțiile de învățământ din Chișinău – 21 poziții învingătoare, dar rezultate bune au înregistrat și elevii din raioanele Hâncești, Călărași, Ialoveni.

Partenerii acestei ediții au fost: Biblioteca Națională pentru Copii „I. Creangă”, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Uniunea Editorilor din Republica Moldova, Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu”, Editura ”ARC”, Editura ”Prut Internațional”,  Editura ”Cartier”. Ei au oferit participanților un lot de carte de circa  400 cărți, inclusiv DEX-uri.

Din partea Institutului de Filologie al Academiei de Științe a Republicii Moldova. au fost oferite de asemenea, premii de carte academică pentru profesorii mentori.