Măsuri fiscal-bugetare valabile pentru 2022

Măsuri fiscal-bugetare valabile pentru 2022

DISTRIBUIȚI

La 17 decembrie 2021, Guvernul a aprobat o ordonanță de uregnță privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Proiectul de lege privind stabilirea plafoanelor de cheltuieli pentru anul 2022 și ordonanța de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea unor acte normative aprobate de Guvern fac parte din pachetul legislativ care stau la fundamentarea proiectului de buget pentru anul 2022.

Actele normative includ măsuri pentru evitarea dezechilibrelor bugetare și pentru limitarea cheltuielilor, în contextul în care România se află în procedură de deficit excesiv din anul 2020, din cauza deficitului bugetar peste limita de 3%.

Guvernul României respectă angajamentele asumate în relația cu Comisia Europeană de a avea în 2022 un deficit de 6,2% din PIB pe metodologia ESA, ceea ce este echivalentul unui deficit de 5,84% din PIB pe metodologia cash.

Măsuri privind salarizarea

 

În 2022, se menține cuantumul brut al salariilor și sporurilor de care beneficiază personalul din administrația publică centrală și locală, inclusiv personalul care ocupă funcții de demnitate publică și funcții asimilate acestora, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2021.

Vor fi majorate, ca excepție, salariile din sănătate, asistență socială și cele ale cadrelor didactice. Pentru personalul care ocupă funcțiile prevăzute în anexa nr. II ”Familia ocupațională de funcții bugetare ”Sănătate și asistență socială”, la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de bază se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2022, şi cel din luna decembrie 2021. De asemenea, pentru personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi control din învăţământ, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2022, şi cele din luna decembrie 2021.

În 2022, toate sporurile din sistemul bugetar rămân în cuantumul acordat pentru luna decembrie 2021, iar orele suplimentare vor fi compensate cu zile libere.

Indemnizația de hrană rămâne la nivelul lunii decembrie 2021

Nu se vor acorda premii, decât pentru sportivii, elevii și profesorii îndrumători cu rezultate la olimpiade.

Acordarea indemnizației pentru limită de vârstă pentru primar, viceprimar, președinte al consiliului județean și vicepreședinte al consiliului județean se prorogă până la data de 1 ianuarie 2023.

 

Măsuri fiscale

 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – Regimului fiscal aplicat microîntreprinderilor rămâne cel aflat acum în vigoare, fără a se aduce modificări prin actele normative aprobate.

 

Impozit pe venit – Contribuții sociale obligatorii

 

Se majorează de la 150 de lei la 300 de lei plafonul neimpozabil și care nu se cuprinde în baza de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii al cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetelor cadou, oferite de angajatori, angajaților cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie și cele oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie. Majorarea este necesară întrucât ultima actualizare a avut loc în anul 2005 (de la 120 de lei la 150 de lei/persoană/eveniment).

Eliminarea facilității de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii pentru partea ce depășește suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.

Eliminarea din categoria veniturilor din alte surse a biletelor de valoare sub forma tichetelor cadou în corelare cu  măsura modificării tratamentului fiscal aplicabil tichetelor cadou acordate persoanelor fizice, de către angajatori/plătitori, în sensul eliminării exceptării de la plata contribuțiilor sociale obligatorii și includerea în baza de calcul al acestora a valorii nominale a tichetelor cadou acordate de către angajatori/plătitori, potrivit legii, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situații decât cele în care se acordă cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase.

 

Taxa pe valoarea adăugată

 

Începând cu 1 ianuarie 2022 se aplică o cotă de TVA de 5% pentru livrarea de energie termică, atât pentru populație, cât și pentru școli și spitale și alte instituții publice, pentru atenuarea impactului creșterii prețurilor. Măsura are aplicare 5 luni, între 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022. Măsura vine în sprijinul populației și al instituțiilor publice pentru a limita impactul creșterii facturilor la energia termică.

Se va aplica o cotă redusă de TVA de 5%, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice a unei singure locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 de lei, dar nu depășește suma de 700.000 de lei, exclusiv TVA, reprezentând echivalentul în lei a aproximativ 140.000 de euro.

 

Reducerea evaziunii fiscale și a fraudei fiscale din TVA

 

Se instituie crearea unui sistem informatic numit e-Transport, prin intermediul căruia contribuabilii să declare anticipat deplasarea bunurilor deținute dintr-o locație în alta, iar sistemul va genera o cheie de control (un număr unic) care va fi preluată pe documentele de transport. Astfel, în momentul verificărilor efectuate de organele abilitate pe căile de transport vor putea verifica declararea transportului în e-Transport. Procedura de aplicare se stabilește prin ordin al ministrului Finanțelor care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei OUG.

Modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale – Reincriminarea unor fapte de evaziune fiscală. Se incriminează fapta constând în reținerea și neplata, respectiv încasarea și neplata în termen de 60 de zile de la data scadentă a impozitelor și/sau a contribuțiilor cu reținere la sursă. Măsura se va aplica începând cu 1 martie 2022.

 

Alte măsuri

 

În 2022, punctul de amendă rămâne la aceeași valoare ca în 2021.

Unitățile administrativ-teritoriale care au în derulare investiții locale pot păstra fondurile necheltuite până la sfârșitul anului bugetar.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.