MEN vrea să dubleze numărul participanților la cursul de Limbă, Cultură şi...

MEN vrea să dubleze numărul participanților la cursul de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească 

Printre acestea, creşterea cu 100% a numărului de elevi participanţi la cursul de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească  Ministerul Educației Naționale a anunțat cele 20 de obiective aflate pe agenda imediată.

Astfel, pe lângă extinderea educaţiei antreprenoriale în toate şcolile, stimularea învăţământului profesional dual, dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie, reforma programelor şcolare pentru ciclul liceeal și promovarea profesioniştilor în managementul educaţional, sunt avute în vedere îmbunătăţirea instrumentelor de evaluare/examinare pentru elevi şi profesori, dezvoltarea Centrelor Comunitare de Învăţare Permanentă, digitalizarea învăţământului și introducerea internetului în toate şcolile.

În ceea ce-i privește pe românii din afara granițelor, Ministerul Educației vizează creşterea cu 100% a numărului de elevi participanţi la cursul de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească, prin creşterea numărului de lectorate de limbă, literatură şi civilizaţie românească înfiinţate în universităţi din Europa, America Latină sau Asia.

Alte obiective avute în vedere se referă la programul ”Şcoală după Şcoală”, Legea manualului școlar, construcţia a 30 dee cămine studenţeşti noi şi reabilitarea cantinelor studenţeşti sau încurajarea internaţionalizării universităţilor româneşti prin creşterea calităţii, dezvoltarea programelor de studii în limbi străine şi promovarea ofertei educaţionale, pentru atragerea de studenţi străini, inclusiv din ţări terţe (peste 20.000 pe an), precum şi pentru furnizarea de forţă de muncă calificată pentru companiile care operează în România.