Ministrul Aurescu încurajează utilizarea limbii române în întreaga lume

Ministrul Aurescu încurajează utilizarea limbii române în întreaga lume

Ministerul Afacerilor Externe a salutat sărbătorirea, pe 31 august, a Zilei Limbii Române, prilej de prețuire a moștenirii lingvistice și culturale pentru români. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a transmis un mesaj prin care subliniază importanța limbii române.

Pentru comunitățile românești din străinătate, limba este elementul principal de păstrare și consolidare a identității naționale, cât și un factor de coeziune în cadrul comunităților. De asemenea, limba este un instrument de afirmare a latinității poporului român, un liant care structurează profilului nostru identitar, factorul care dă forţă şi vitalitate creațiilor culturale și spirituale ale românilor. Limba ne oferă sentimentul de apartenenţă la o conştiinţă şi un trecut istoric comun, iar ziua de 31 august este o zi specială, evidențiind acest caracter unitar al limbii, culturii şi al civilizaţiei noastre”, precizează ministrul Afacerilor Externe.

De asemenea, Bogdan Aurescu îndeamnă fiecare român, oriunde s-ar afla, să fie mândru de limba sa, să depună eforturi pentru păstrarea ei și să contribuie la răspândirea folosirii limbii române în Europa şi în întreaga lume.

Am convingerea că eforturile şi demersurile constante ale Ministerului Afacerilor Externe de a încuraja studierea limbii române în comunităţile româneşti şi în mediile academice de peste hotare, precum şi derularea unor proiecte educaţionale în parteneriat cu unele state, contribuie astăzi la promovarea imaginii României, a culturii și a valorilor noastre în lume”, a declarat ministrul Bogdan Aurescu.

“Element definitoriu al identității poporului român, limba română este limba maternă a circa 30 milioane de persoane, iar ca limbă străină este obiect de studiu în unități de învățământ superior din 45 de state ale lumii”, susține Bogdan Aurescu în mesajul său.

Ministerul Afacerilor Externe numără între prioritățile sale asigurarea și facilitarea studiului limbii române în comunitățile românești și în mediile academice de peste hotare, prin derularea de proiecte educaționale în parteneriat cu alte state: “MAE sprijină activitatea lectoratelor de limbă, cultură și civilizație română din străinătate, precum și derularea proiectului „Cursuri de limbă, cultură și civilizație românească” dedicat elevilor români înscriși în unități de învățământ din Belgia, Italia și Spania, proiect prevăzut a se extinde şi în alte ţări. De asemenea, programul de burse oferit de statul român, prin intermediul MAE, cetățenilor străini, are printre obiective promovarea limbii române și a unei temeinice cunoașteri a țării noastre de către cetățeni din întreaga lume”.

Numeroase ambasade, oficii consulare și institute culturale românești în străinătate organizează sau au organizat deja evenimente de marcare a evenimentului, alături de acțiuni de promovare a României sau de consolidare a legăturilor cu comunităţile româneşti din țările în care-și desfășoară activitatea.

Printre acestea s-au numărat concerte, spectacole folclorice sau recitaluri de poezie (Cahul, Ismail, Graz Ottawa, Montreal, New York, Madrid, Tel Aviv), expoziții dedicate unor importanți scriitori români (R. Moldova), prelegeri (Lisabona, Veneția, Odessa, Beijing, Istanbul, Addis Abeba), proiecții de film (Amman, Istanbul, Comrat), spectacole de teatru (Stockholm), participări la festivaluri etnografice (Praga), întâlniri cu comunitățile românești din regiune (Atena, Sofia, Paris etc.). Evenimentele dedicate Zilei Limbii Române vor continua în următoarele zile.