Minoritățile și cultura, componente ale Strategiei UE pentru regiunea Dunării

Minoritățile și cultura, componente ale Strategiei UE pentru regiunea Dunării

Pornind de la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, proiectul „Junge Donaubrücken“ oferă, sub sloganul „Tinere punţi peste Dunăre“, unui număr de 40 de tineri şi adolescenţi, elevi din ţările dunărene, posibilitatea de a participa la o serie de workshop-uri şi sesiuni de comunicare organizate la Viena.

Astfel, Institutul Cultural Român din Viena găzduieşte, în perioada 14-18 octombrie, acest proiect organizat de fundaţia Donauschwäbisches Zentralmuseum, Municipalitatea Viena şi Donaubüro Ulm/Neu-Ulm.

Proiectul este structurat pe patru teme principale: Strategia Dunării / Ecologie / Minorităţi în spaţiul dunărean / Cultură în spaţiul dunărean. În cadrul proiectului, tinerii participă la workshop-uri organizate la sediul ICR Viena şi la Primăria oraşului Viena şi vor vizita sediul Naţiunilor Unite din Viena.

Strategia Dunării pentru regiunea Dunării (SUERD) este proiectul politic european de amploare şi vizibilitate lansat de România împreună cu Austria. Este o importantă iniţiativă a ţării noastre după aderarea la UE şi a fost adoptată de Consiliul European în 24 iunie 2011, ca strategie macroregională a Uniunii Europene.

Strategia UE pentru regiunea Dunării oferă cadrul pentru abordarea, de către state cu trăsături geografice similare, a provocărilor comune, prin cooperare transnaţională şi multi-sectorială, dar și pentru valorificarea potențialului regiunii, prin generarea de proiecte şi iniţiative, creând un sentiment de responsabilitate comună.

Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD) este un mecanism comunitar de cooperare a statelor din bazinul Dunării, destinat dezvoltării economice şi sociale a macro-regiunii dunărene, prin consolidarea implementării în regiune a politicilor UE.

În România, implementarea Strategiei UE pentru regiunea Dunării este coordonată de Ministerul Afacerilor Externe, prin Coordonatorul Național SUERD, care asigură interfaţa între nivelul politic (palierul ministerial) şi nivelul operaţional (coordonatorii de arii prioritare din ministerele sectoriale relevante) și coordonează elaborarea, adoptarea şi promovarea poziţiilor naţionale privind Strategia Dunării în toate formatele relevante.