New York: Discurs în numele tinerilor români la pupitrul ONU

New York: Discurs în numele tinerilor români la pupitrul ONU

Anca Agachi și David Timiș, delegați ai României la ONU, s-au aflat la New York, în perioada 1- 12 februarie 2016, pentru a participa la lucrările Forumului ECOSOC pentru Tineret și la cea de-a 54-a sesiune a Comisiei pentru dezvoltare socială.În decursul celor două săptămâni, aceștia au susținut implicarea tinerilor în procesele naționale și internaționale și s-au informat despre evoluțiile la nivel global ce afectează tinerii.

În perioada 1-2 februarie, delegații au luat parte la Forumul ECOSOC pentru Tineret (ECOSOC Youth Forum). Sub egida temei ‘Tinerii trecând la acțiune pentru implementarea Agendei 2030’ (‘Youth Taking Action to Implement the 2030 Agenda’), discuțiile au vizat metodele în care Agenda de Dezvoltare adoptată de ONU poate fi transformată în politici și acțiuni concrete.

De asemenea, cei doi delegați de tineret au participat, între 3 şi 12 februarie, la lucrările celei de-a 54-a sesiuni a Comisiei pentru Dezvoltare Socială, a cărei președinție a fost asigurată de Reprezentantul Permanent al României la ONU, Ambasadorul Ion Jinga. În cadrul dezbaterilor, delegații au susținut un discurs în numele tinerilor români. Cei doi au evidențiat implicarea civică și educația ca fiind teme prioritare pentru tinerii români. Alocuțiunea tinerilor delegați a reliefat potențialul de dezvoltare al sistemului educațional românesc și necesitatea unei implicări continue pentru a putea aduce schimbări pozitive în societate.

Cei doi delegați de tineret ai României au organizat împreună cu delegații de tineret ai Bulgariei un eveniment, la Misiunea Permanentă a României la ONU, pe tema tinerilor NEET (persoanele tinere care nu sunt angajate sau înscrise în programe educaționale sau de pregătire profesională), sau cu alte cuvinte, ‘tinerii invizibili’. Programul delegaților de tineret a cuprins participarea la o serie de evenimente conexe, organizate în marja lucrărilor Comisiei și pe teme variate.

Programul Delegat de Tineret la ONU a debutat în România în anul 2006, țara noastră fiind una dintre cele aproximativ 30 de state membre ONU, care susțin această inițiativă. Programul își propune să implice tinerii între 18 și 25 de ani în activitatea celui mai înalt for global și să crească gradul de mobilizare pentru activitățile de tineret la nivel național.

Delegații din acest an, Anca Agachi si David Timiș, au fost aleși în urma selecției naționale organizată de Ministerul Tineretului și Sportului în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe.