Noi proiecte aprobate de DPRRP în ce-a de-a doua sesiune de finanţare

Noi proiecte aprobate de DPRRP în ce-a de-a doua sesiune de finanţare

Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe a pblicat rezultatele sesiunii de finanţare – august 2015.

În cadrul acestei sesiuni au fost înregistrate un număr de 207 cereri de finanţare, 22 de cereri întrunind punctajul de minimum 25 de puncte.

DPRRP anunţă că 144 de cereri nu au întrunit punctajul necesar şi 41 de cereri nu au fost admise în etapa de evaluare şi selectare, fiind declarate neeligibile.

Cele 22 de proiecte aprobate în cea de-a doua sesiune de finanţare a anului 2015 provin din Canada, Franţa, Grecia, Israel, Italia, Noua Zeelandă, Rep. Moldova, România, Serbia, Spania, Ucraina şi Ungaria.

Eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de evaluare şi selectare a proiectelor pot fi transmise către MAE – DPRRP în termen de 5 zile calendaristice de la data publicării.