Noile coordonate ale colaborării în domeniul formării polițiștilor

Noile coordonate ale colaborării în domeniul formării polițiștilor

Protocolul de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Rep. Moldova în domeniul formării personalului, semnat la 28 aprilie 2016 la Bucureşti, a fost aprobat astăzi, prin Hotărâre de Guvern. Negocierea şi semnarea protocolului a fost aprobată printr-un memorandum al MAI în 14 aprilie 2015.

Până în prezent, colaborarea în acest domeniu se realiza în temeiul Protocolului încheiat între MAI al României şi MAI al Rep. Moldova privind colaborarea şi ajutorul reciproc în domeniul pregătirii cadrelor semnat la 23 mai 1997, la Bucureşti, prin care, anual, un număr de cursanți din Rep. Moldova erau pregătiți în cadrul instituţiilor de formare profesională din structura MAI din România.

Întrucât, în urma evaluărilor efectuate la Chişinău, s-a constatat necesitatea pregătirii unui număr cât mai mare de persoane, Părțile au convenit încheierea unui nou protocol care să modifice actuala bază juridică de cooperare.

Astfel, prezentul protocol are în vedere întărirea conlucrării, în domeniul pregătirii şi formării personalului şi sprijinirea reformei instituționale a ministerului de resort de la Chişinău.

Protocolul are drept scop crearea cadrului juridic de organizare şi desfășurare a formării personalului necesar MAI din Republica Moldova, în instituțiile de formare profesională ale MAI din România, precum şi dezvoltarea relațiilor de cooperare privind pregătirea profesională între structurile de specialitate şi instituțiile de formare profesională ale Părților.

De asemenea, documentul reglementează o serie de aspecte legate de domeniile de cooperare, instituțiile de învăţământ în cadrul cărora se realizează procesul de pregătire, categoriile de personal care pot beneficia de pregătire, obligațiile părților privind formarea personalului, elaborarea Planului anual de cooperare pentru stabilirea tipului de programe de formare, a calificărilor profesionale, precum şi a altor aspecte de interes.

Potrivit prevederilor Protocolului, formarea profesională se realizează prin desfășurarea de activități în domeniul formării de personal, prin acordarea de consultanță şi acțiuni comune pentru aplicarea reglementărilor europene în domeniu, privind elaborarea/actualizarea standardelor ocupaționale, a standardelor de pregătire, prin mobilitatea personalului didactic, a formatorilor şi a elevilor/studenților/cursanților.

Astfel, cursanții din Republica Moldova se vor pregăti în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru I. Cuza” din Bucureşti, Institutului de Studii pentru Ordine şi Securitate Publică Bucureşti, Şcolilor de Agenți de Poliție din Câmpina şi Cluj-Napoca, Şcolilor Militare de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Al. Ghica” Drăgășani şi ”Petru Rareș” Fălticeni, Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” din Oradea, alte instituții de formare profesională din structura MAI.

Protocolul de cooperare se va încheia pe o perioadă de cinci ani şi se va prelungi automat, pentru noi perioade de câte cinci ani, dacă părţile vor conveni asupra acestui lucru.

Protocolul a fost semnat în aprilie 2016 de fostul ministru de Interne Petre Tobă și omologul su moldovean Alexandru Jizdan.

La data intrării în vigoare a Protocolului de cooperare, îşi va înceta valabilitatea Protocolul între MAI al României şi MAI al Rep. Moldova privind colaborarea şi ajutorul reciproc în domeniul pregătirii cadrelor semnat la 23 mai 1997.