Nou acord interministerial pe tema educației între București și Chișinău

Nou acord interministerial pe tema educației între București și Chișinău

Între Ministerul Educației Naționale din România și Ministerul Educației Republicii Moldova va fi încheiat un acord privind continuarea colaborării dintre cele două instituții și reglementarea acțiunilor comune care se vor desfășura în următorii 3 ani.Noul Protocolul prevede accesul și pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova la bursele oferite de Guvernul României pentru studii de masterat, doctorat și rezidențiat, în cadrul programelor de studii/specialităților acreditate de o Agenție de evaluare a calității, înscrisă în Registrul European de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

Începând cu anul de învățământ 2016-2017, cele două state vor acorda locuri de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare în învățământul liceal, universitar și postuniversitar de stat, în conformitate cu legislația națională  în vigoare.

În contextul Acordului vor fi organizate și activități ce țin de promovarea mobilității academice, formarea continuă a cadrelor didactice, elaborarea și armonizarea programelor academice conform practicilor internaționale europene, vor fi desfășurate în comun proiecte educaționale și științifice. Având în vedere apartenența comună la spațiul educațional european, generat de aderarea la Procesul de la Bologna, ambele state vor colabora în vederea modernizării sistemelor educaționale naționale, realizând schimb de informații, vizite de studii, proiecte comune educaționale și științifice. De asemenea, România va acorda asistența și expertă în reformarea sistemului de învățământ din Republica Moldova, în promovarea intereselor acesteia în procesul de asociere și integrare în Uniunea Europeană.

Documentul menționat este unul interministerial și vine întru executarea Acordului privind colaborarea în domeniul științei, învățământului și culturii între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, semnat la Chișinău, la 19 mai 1992. Ultimul protocol semnat între cele două instituții a fost pentru anii  2012-2015.

În prezent, în România studiază aproximativ 10.000 de cetățeni din Republica Moldova, statul român oferind anual 5.000 de burse. În instituțiile de învățământ din Republica Moldova studiază peste 1.200  cetățeni români la zi sau cu frecvență redusă.