Acasă Alte comunitati Noutăți în reglementarea studiilor şi diplomelor obţinute în străinătate

Noutăți în reglementarea studiilor şi diplomelor obţinute în străinătate

Cetăţenii români, europeni, cei ai Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, cei care beneficiază de o formă de protecţie internaţională pe teritoriul României, dar şi cetăţenii statelor terţe vor beneficia de echivalare gratuită a diplomelor şi certificatelor absolvite la instituţii din străinătate, dar şi a perioadelor de studii efectuate în afara graniţelor.

În ceea ce preiveşte echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate, aceasta va fi făcută de inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Promovăm un sistem de flexibilizare a recunoaşterii diplomelor copiilor celor din străinătate care se întorc în România prin descentralizarea la nivel inspectoratelor şcolare a unor activităţi ce până acum două săptămâni erau centralizate la nivelul C.N.R.E.D. Acestul Lucru va scurta timpul de recunoaştere a acestor studii efectuate în străinătate”, a declarat astăzi Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Mihai Sorin Cîmpeanu.

În metodologia publicată pe 1 octombrie în Monitorul Oficial, se arată că “echivalarea se realizează automat, fără susţinerea de măsuri compensatorii, pentru toate clasele promovate la unităţi de învăţământ din străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educational din altă ţară, cu clasele corespunzătoare din sistemul de educaţie românesc”.

De asemenea, potrivit noii metodologii privind recunoaşterea şi echivalarea diplomelor obţinute la absolvirea studiilor universitare în străinătate, publicată în Monitorul Oficial pe 2 octombrie, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D) “recunoaşte automat actele de studii obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, precum şi în state terţe la universităţi de prestigiu”.

Recunoaşterea constă în evaluarea şi compatibilizarea nivelului, domeniului, sau a specializării actului de studiu obţinut în străinătate cu sistemul naţional de învăţământ, cu luarea în considerare a cerinţelor de admitere la respectivul program de studii. Aceast process de recunoaştere se finalizează, potrivit metodologiei, cu eliberarea unui atestat prin care i se acordă titularului aceleaşi drepturi în vederea continuarii studiilor sau accesului la piaţa forţei de muncă.

Durata de doluţionare a dosarelor este de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet.

Articolul precedentTinerele Talente Româneşti se întrec la Roma
Articolul următorŞcolile din România vor colecta materiale didactice pentru tinerii din străinătate. Primii beneficiari, românii din comunitățile istorice (VIDEO)