O nouă asociație de români în Italia

O nouă asociație de români în Italia

La Viterbo (regiunea Lazio, Italia) duminicăƒ, 9 iulie 2017, sub patronajul  ambasadei României la Roma, a avut loc o manifestare culturalムorganizatムcu ocazia înființăƒrii asociației ,,Comunita  italo-romena” din localitate. Manifestarea a fost deschisムde Monica Tobias, președintele noii asociații, care a prezentat obiectivele acesteia și rolul de mediator între comunitatea româneascムși autoritățile locale din Viterbo. Prezent la eveniment, primarul din localitate, Leonardo Michelini, a vorbit despre integrarea noilor comunități de străƒini în societatea italianムlocalムși a subliniat necesitatea participăƒrii la viața politicムa orașului. În intervența sa, ministrul consilier George Miloșan, reprezentantul ambasadei, a vorbit despre importanța mediului asociativ în viața comunității românești și în menținerea, în principal în rândul celor mai tineri membri ai săƒi, a tradițiilor noastre populare – element esențial al perpetuăƒrii identității românești în diaspora.

Partea artisticムa manifestăƒrii a fost susținutムde interpreții de muzicムpopularムGheorghe Turda, Steluța Floriștean și Ionica Stan, în prezența unui public numeros format din membri ai comunităților italianムși românăƒ, din zona de nord a regiunii Lazio.