Oamenii de afaceri români din Israel păstrează strânsa legătură cu ţara

Oamenii de afaceri români din Israel păstrează strânsa legătură cu ţara

În contextul vizitei oficiale în Israel, ministrul român al afacerilor externe, Titus Corlățean, a discutat cu Tzipi Livni, ministrul israelian al justiției și negociatorul-șef în dialogul cu partea palestiniană, cu Yuval Steinitz, ministrul afacerilor strategice, informațiilor și relațiilor internaționale al Statului Israel, cu Isaac Herzog, președintele Partidului Muncii și liderul opoziției din Knesset, și cu Ilan Gilon, președintele grupului parlamentar de prietenie Israel – România.

În cadrul convorbirilor cu ministrul israelian al justiției, Tzipi Livni, au fost abordate evoluții recente privind dialogul israeliano-palestinian şi perspectivele de ajungere la un acord între părţi. Ministrul Titus Corlățean a reiterat poziția României de susținere a soluției celor două state care să coexiste în pace și securitate. Cu privire la ansamblul relaţiilor româno-israeliene, a fost subliniat interesul reciproc pentru menţinerea unei dinamici ridicate a dialogului bilateral şi pentru continuarea parcursului ascendent înregistrat în ultimii ani în cooperarea dintre cele două ţări.

În cadrul întrevederii cu ministrul israelian al afacerilor strategice, informațiilor și relațiilor internaționale al Statului Israel, Yuval Steinitz, cei doi miniștri au analizat nivelul foarte bun al relațiilor bilaterale și au trecut în revistă direcţii de acţiune pentru aprofundarea acestora. De asemenea, cei doi oficiali au abordat teme legate de dosare de actualitate din Orientul Mijlociu. Ministrul Titus Corlățean a prezentat contribuția României la conturarea agendei europene și euro-atlantice în relația cu Israel. De asemenea, a fost menţionată buna cooperare existentă în plan multilateral între România şi Statul Israel, prilej cu care a fost trecut în revistă şi stadiul cooperării UE-Israel. Cei doi miniştri au convenit continuarea dialogului politico-diplomatic bilateral, inclusiv prin  organizarea de consultări periodice pe teme de interes comun.

Schimbul de opinii cu Isaac Herzog, președintele Partidului Muncii și liderul opoziției din Knesset, a oferit ocazia de a trece în revistă stadiul cooperării parlamentare româno-israeliene și au fost examinate propuneri pentru intensificarea relațiilor pe linia forurilor legislative din cele două țări. Totodată, a fost evocat nivelul foarte bun al dialogului bilateral, cu accent pe  proiectele de cooperare avute în vedere pentru perioada următoare.

Un punct special pe agenda întrevederii l-a constituit evidențierea rolului comunității israelienilor originari din România la edificarea Statului Israel modern, precum și la consolidarea relațiilor între cele două state.

Programul ministrului român al afacerilor externe a inclus și o întâlnire cu reprezentanții comunității israelienilor originari din România, în cadrul căreia a avut loc un dialog deschis cu privire la preocupările actuale ale acestei comunități. Şeful diplomaţiei române a evidențiat contribuția israelienilor originari din România la dezvoltarea dialogului și cooperării dintre cele două state. Demnitarul român a exprimat apreciere pentru modul în care aceștia păstrează elementele de identitate, în special cele de limbă, și a încurajat menţinerea şi aprofundarea legăturilor cu ţara de origine. În context, a evidențiat necesitatea de a dezvolta, pe viitor, relația cu noile generații ale originarilor din România, respectiv generațiile a doua și a treia, inclusiv prin intermediul dezvoltării unei rețele educaționale în limba română.