Perioada de acordare a contribuției nerambursabile către Moldova se prelungește până în...

Perioada de acordare a contribuției nerambursabile către Moldova se prelungește până în 2019

Guvernul a aprobat miercuri, printr-o Hotărâre, înțelegerea între Guvernul României și Guvernul Rep. Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din cele două state. Înțelegerea a fost semnată la Chișinău în 21 mai 2015.

Astfel, în domeniul gazelor naturale, părțile au convenit prioritizarea lucrărilor pentru interconexiunea Iași – Ungheni, respectiv Gazoductul Ungheni – Iași, pe teritoriul Rep. Moldova și Gazoductul Onești – Iași, cu stațiile de comprimare aferente, pe teritoriul României. Termenul convenit pentru realizarea acestor obiective este sfârșitul anului 2016.

În sectorul energiei electrice, lucrările complementare prioritare vizează interconexiunea Isaccea – Vulcănești, respectiv linia electrică Vulcănești – Chișinău și stația electrică Back-to-Back aferentă; proiectul RO – Ungheni – Strășeni și stația electrică Back-to-Back aferentă, dar și proiectul Suceava – Bălți.

Termenele de realizare ale celor două interconexiuni sunt 2016 și, respectiv, sfârșitul anului 2018. Pe lângă acestea, părțile au stabilit ca obiective strategice de importanță națională atât proiectul gazoductului Ungheni – Chișinău, cât și interconexiunea electrică Isaccea – Vulcănești – Chișinău și stația Back-to-Back aferentă.

Actul normativ mai actualizează componenta Grupului comun de lucru în domeniul energiei, în cadrul Comisiei inter-guvernamentale Rep. Moldova – România, prin includerea unor reprezentanți din partea cabinetelor Prim-miniștrilor din ambele state.

Autoritățile desemnate vor face demersuri către Comisia Europeană și instituțiile finanțatoare în vederea includerii proiectelor pe lista proiectelor prioritare ale Uniunii Europene/Comunității Energiei, având în vedere asigurarea finanțării din surse proprii și atrase.

Implementarea proiectelor incluse în Hotărârea aprobată astăzi va contribui la dezvoltarea economico-socială a localităților din zonele prin care vor trece conductele și liniile aeriene aferente interconectărilor, precum și la dinamizarea industriei energetice și a creșterii securității energetice a celor două țări.

Tot astăzi, Guvernul a stabilit, printr-un Memorandum, prelungirea perioadei de acordare a contribuției nerambursabile în sumă de 100 de milioane de euro de Guvernul României către Guvernul Rep. Moldova de la 4 (patru) ani la 8 (opt) ani, respectiv, până la data de 28 martie 2019.

De asemenea, perioada de valabilitate a Acordului a fost extinsă de la 6 (șase) ani la 10 (zece) ani, respectiv, până la data de 28 martie 2021.

Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Rep. Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro, acordat de România Rep. Moldova a fost semnat în 2010.

Autoritățile de Coordonare Naționale care implementează Acordul sunt Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru România și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor pentru Rep. Moldova.

Acordul prevede cooperarea în domeniile infrastructură de transport, unităţi de învăţământ, asistenţă umanitară acordată în cazul unor situaţii de urgenţă şi în sectorul energetic.