Periodicul românilor din „Sărcia” (Serbia), la ceas aniversar

Periodicul românilor din „Sărcia” (Serbia), la ceas aniversar

Publicaţia periodică a românilor sărcienţi – „Sărcia” – a împlinit 20 de ani de activitate şi a marcat evenimentul printr-o retrospectivă a reuşitelor.Potrivit comunitatea-romanilor.org, redactorul Iancu Murăresc a amintit că primul număr al publicației a apărut în martie 1995: “Publicație a românilor sărcienți, care poartă numele de „Sărcia”, nume drag nouă, căci ne amintește de numele satului nostru, purtat mai bine de 600 de ani. Prima redacție era alcătuită de: Iancu Murărescu (redactor responsabil), Livius Lăpădat, Traian Pancaricean, Leorean Jivoin, Iancu Pancaricean și Ion Miloș. A apărut ca supliment al ziarului „Tibiscus” din Uzdin, datorită domnului Vasile Barbu. La „Tibiscus” au apărut primele 5 numere, ca apoi să apară ca supliment (dar ca apariție aparte) la „Cuvântul românesc”, ziar al Comunității Românilor din Iugoslavia. „Sărcia” a apărut în cadrul filialei din satul nostru a CRI (CRS)”.

După o pauză de aproape opt ani, cu ajutorul bisericii, la ședința Consiliului Parohial din 8 decembrie 2009, s-a hotărât ca „Sărcia” să apară în cadrul bisericii (fără a fi publicație strict religioasă).

În aprilie 2010, de Paște, a apărut un nou număr al publicaţiei, nr. 16, editat de Biserica Ortodoxă Română din Sărcia: “Așa cum s-a hotărât, redacția a fost formată de membrii Consiliului Parohial, care la vremea aceea a fost compus de: Luca Lăpădat (președintele Consiliului), Iancu Murărescu (redactor responsabil), Valeri Moșescu, Pavel Pancaricean-Lonti, Leorean Jivoin, Tiberiu Jivoin-Stoicu, Ionel Pancaricean-Aron și Lazăr Miloș. Un an mai târziu, pe 21 augut 2011, se alege un nou Consiliu Parohial, din care au făcut parte: Dorel Pancaricean, Cristian Jivoin, Pavel Pancaricean-Lonti, Luca Lăpădat, Aurel Jurj (ales apoi ca președinte), Valeri Moșescu, Iancu Murărescu (care rămâne redactor responsabil). Actuala componență a Consiliului Parohial, implicit și a redacției este: Pavel Pancaricean – Lonti (președintele Consiliului), Valeri Moșescu, Dorel Pancaricean, Moisă Miloș, Alexandru Ognenan, Lazăr Miloș și Iancu Murărescu (tot ca redactor responsabil, ca la început)”, mai susţine Iancu Murăresc.

În cadrul periodicului se regăsesc  poeți sărcienți și nu numai,  versuri patriotice, folclor literar în versuri, suveniruri, dar şi  fotografii.

„Sărcia” apare, în general, pe 12 pagini, format A4, într-un tiraj de 300 de exemplare. Se distribuie gratuit românilor din sat, dar și în străinătate, la sărcienți sau la cunoscuți. Partea financiară se asigură din donațiile primite de la oamenii de bine din SUA și nu numai. Ne-au ajutat și „Tibiscus”, Comunitatea Românilor din Iugoslavia, Consiliul Național Român din Serbia.

Să dea Dumnezeu ca „Sărcia” noastră să mai apară și pe viitor, să avem cine să scrie și cine să o citească. Am vrut și vrem să fie o publicație a românilor sărcienți, legat de noi și românism. Am rămas puțini români în sat (cca. 300 din cei 1500 de locuitori ai satului), dar vrem să rezistăm, să păstrăm sentimentul național, să ne respectăm neamul. Până acum au apărut 34 de numere. Publicația noastră apare cu o periodicitate care depinde și de mijloacele financiare de care dispunem, dar cu intenția de a apare pe patru ori pe ani”, conchide Iancu Murăresc.