Acasă Europa Planul de acțiune al UE pentru Balcanii de Vest are în vedere...

Planul de acțiune al UE pentru Balcanii de Vest are în vedere cinci direcții de acțiune

Este primul Summit dintre liderii UE și cei din Balcanii de Vest în regunea Balcanilor de Vest

Marți, 6 decembrie 2022, la Tirana (Albania), va avea loc primul Summit dintre liderii UE și cei din Balcanii de Vest care de desfășoară în regiunea Balcanilor de Vest, la care au fost invitați toți liderii UE-27 și partenerii din Balcanii de Vest și care va reconfirma importanța esențială a parteneriatului strategic dintre UE și Balcanii de Vest, o regiune cu o perspectivă clară de aderare la UE.
Discuțiile vor viza abordarea împreună a consecințelor agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, modalitățile de abordare a efectelor sale negative asupra securității energetice și alimentare în Balcanii de Vest, intensificarea cooperării politice, consolidarea securității și dezvoltarea rezilienței împotriva ingerințelor străine,  și abordarea migrației și combaterea terorismului și a criminalității organizate.
La finalul summitului este prevăzută o declarație din partea liderilor.
Înaintea Summitului din 6 decembrie, Comisia Europeană a dat publicității un Plan de acțiune al UE privind Balcanii de Vest.Planul de acțiune pentru Balcanii de Vest identifică 20 de măsuri operaționale structurate pe cinci direcții:

  • consolidarea managementului frontierelor de-a lungul rutelor de migrație;
  • proceduri rapide de azil și sprijinirea capacității de primire;
  •  combaterea traficului de migranți;
  • consolidarea cooperării în readmisie și returnări;
  • alinierea politicii de vize.

Planul de acțiune stabilește o serie de măsuri pentru consolidarea sprijinului acordat de UE statelor membre care se confruntă cu o creștere a presiunii migrației în regiunea Balcanilor de Vest, inclusiv din cauza presiunilor economice și insecurității provocată de conflictele în curs.

Consolidarea managementului frontierelor de-a lungul rutelor de migrație este esențială pentru reducerea fluxurilor migrației ilegale, ținând cont și de evoluția modului de operare al grupurilor de contrabandă, creșterea violenței și riscul traficului de arme de foc și crimei organizate. UE a încheiat deja acorduri cu Albania, Muntenegru, Serbia și Macedonia de Nord, care permit Frontex să desfășoare corpul permanent al poliției de frontieră și de coastă europeană în operațiuni comune în regiune.

Un rol important în această direcție va reveni Frontex, care va crește sprijinul pentru statele membre la frontierele externe ale UE.

Asigurarea unei proceduri de azil rapidă și sprijinirea capacității de primire

UE își menține angajamentul de a consolida capacitatea de azil a partenerilor din Balcanii de Vest și sprijină primirea în întreaga regiune printr-un program în curs de desfășurare a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) în întreaga regiune.

Sprijinul continuu pentru partenerii din Balcanii de Vest include continuarea consolidării procedurilor lor de azil și înregistrare, precum și asigurarea unor condiții adecvate de primire. UE va continua, în special, să lucreze cu partenerii din Balcanii de Vest pentru realizarea unor planuri de urgență și pregătirea pentru sezonul de iarnă.

În UE, o punere în aplicare rapidă a foii de parcurs privind transferurile Dublin și înregistrările Eurodac sunt, de asemenea, acțiuni necesare pentru a aborda mișcările secundare și pentru a îmbunătăți gestionarea migrației.

Combaterea contrabandei de migranți

În cadrul ședinței ministeriale UE-Balcanii de Vest pentru Justiție și Afaceri Interne din 3 noiembrie 2022, Comisia a lansat un Parteneriat Operațional privind Contrabanda, care presupune inclusiv înființarea unui grup operațional EUROPOL, intensificarea acțiunilor de-a lungul întregului traseu al rutelor migrației, creșterea participării tuturor partenerilor din Balcanii de Vest la ciclul EMPACT 2022-2025 și aplicarea programului IPA pentru combaterea traficului de migranți, inclusiv prin măsura sancționării operatorilor de transport implicați în traficul ilegal de migranți.

În ceea ce privește îmbunătățirea cooperării în materie de readmisie și returnări, se are în vedere aplicarea integrală a acordurilor de readmisie cu partenerii din Balcanii de Vest. De asemenea, din 2023, se are în vedere aplicarea unui nou program privind returnările din regiune, prin intensificarea cooperării și coordonarea la nivel operațional între UE, Balcanii de Vest și țările de origine.

A cincea direcție de acțiune are în vedere realizarea alinierii politicii de vize.  În acest sens, Comisia a adoptat cel de-al cincilea raport privind suspendarea vizelor privind monitorizarea regimului UE fără vize cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia, precum și Georgia, Moldova și Ucraina. Raportul se concentrează pe acțiunile întreprinse pentru a răspunde recomandărilor făcute de Comisie în cel de-al patrulea raport, care abordează cerințele pentru a nu avea viză, dar sunt necesare măsuri imediate pentru alinierea la politica UE în materie de vize.

Acest plan de acțiune completează activitatea în curs care vizează alte rute cheie de migrație către Europa și poate acționa ca model pentru dezvoltarea unor planuri similare care să abordeze specificul altor rute de migrație.

Evoluțiile recente subliniază și mai mult necesitatea găsirii unor soluții europene durabile și structurale la provocările comune, bazate pe abordarea cuprinzătoare stabilită în Noul Pact privind migrația și azilul propus în 2020.