Pregătiri pentru concursul de poveşti din Bichişciaba

Pregătiri pentru concursul de poveşti din Bichişciaba

Autoguvernarea Românească din Bichişciaba (Ungaria) a hotărât la şedinţa din 17 ianuarie,  printre alte probleme de ordin administrativ, organizarea în primăvara acestui an a tradiţionalului concurs de poveşti pentru şcolarii români din Ungaria, anunță Foaia Românească.

Concursul va purta numele regretatului Gheorghe Gros, iniţiatorul şi, ani de-a rândul, organizatorul competiției. După cum ne-a informat preşedintele Autoguvernării Româneşti, Tiberiu Juhász, ediţia din acest an se va organiza la sfârşitul lunii aprilie sau începutul lunii mai, depinde de vreme şi de programul şcolilor, dar vor anunţa în curând şcolile care doresc să participe ca să organizeze înainte concursuri de selecţie locale pentru ca cei mai buni copii să fie trimişi apoi la concursul pe ţară.

Pentru a motiva şi mai mult pregătirea copiilor, organizatorii vor acorda în acest an nu doar premii individuale, ci şi premii pe grupe, primele trei şcoli îmbogăţindu-se cu câte un laptop.