Preocupările asociațiilor românești din Spania, discutate cu ministrul Dan Stoenescu

Preocupările asociațiilor românești din Spania, discutate cu ministrul Dan Stoenescu

Ministrul delegat pentru relaţia cu românii din afara graniţelor ţării, Dan Stoenescu,  și vicepreședintele AEP, Dan Vlaicu, vor  participa pe 19 februarie (ora 17:00, Avda. de la Albufera nr.319, Madrid)  la o sesiune informativă destinată comunității românești și presei de limbă română din Spania.Cu acest prilej, ministrul Stoenescu va discuta reprezentații mediului asociativ problemele cu care se confruntă comunitatea română în ansamblu și temele de actualitate pentru asociațiile românești.

Ținând cont de creșterea continuă a numărului și a diversității solicitărilor de servicii consulare din partea cetățenilor români din străinătate, pentru a răspunde cât mai eficient acestor solicitări, în continuarea campaniei de informare derulate în 2015, Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Consular, va iniția la 19 februarie o nouă campanie de informare – „Dialog cu diaspora 2016” – pentru popularizarea noilor facilități oferite cetățenilor români solicitanți de servicii consulare, ca urmare a finalizării ultimei etape de implementare a Sistemului Informatic Consular (cunoscut sub denumirea generică E-Cons).

Intrarea în funcțiune a ultimei componente a sistemului E-Cons va simplifica considerabil prestarea serviciilor consulare, permițând inițierea on-line a solicitărilor și reducerea timpilor de așteptare. În cadrul sesiunii informative, reprezentanții Departamentului Consular (MAE) vor prezenta beneficiile și modul de funcționare al platformei E-Cons.