Prezențe românești la Congresul Internaţional ”Marele Război: un efort european pentru cercetare...

Prezențe românești la Congresul Internaţional ”Marele Război: un efort european pentru cercetare şi reflecţie”

Profesori şi istorici provenind din zece ţări s-au întâlnit luni, 9 noiembrie în sala Verdi a complexului Vittoriano din Roma pentru a participa la Congresul Internaţional ”Marele Război: un efort european pentru cercetare şi reflecţie”.Evenimentul, plasat sub egida înaltului patronaj al Preşedintelui Republicii se înscrie în seria manifestărilor care comemorează Primul Război Mondial, promovate de Guvernul Italiei, de Comitetul istorico-ştiinţific pentru aniversări de interes naţional şi de Institutul pentru Istoria Risorgimento-ului – grupurile de studiu străine.

O primă secţiune a fost dedicată fiecărei ţări implicate în conflict: Austria, Belgia, Bulgaria, Franţa, Germania, Marea Britanie, Grecia, Polonia, România, Rusia, Turcia, Ungaria.

În cadrul acesteia cercetători de marcă au prezentat punctele principale ale dezbaterilor istoriografice la nivel naţional, corelându-le cu contextul european.

România a fost reprezentată la această manifestare ştiinţifică internaţională de conf. Ion Cârjă (Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, vicepreşedinte al Grupului de studiu român pentru Istoria Risorgimento-ului italian) şi de prof. Rudolf Dinu (Universitatea din Bucureşti/IRCCU Veneţia, preşedintele Grupului de studiu român pentru Istoria Risorgimento-ului italian).

A doua parte a fost dedicată implicării Italiei în conflagraţia mondială ca punct de pornire al reflecţiilor şi discuţiilor, cu accent deosebit pe felul în care un conflict atât de violent, care a opus atâtea naţiuni, a constituit un prim pas către o politică de coagulare la nivel european şi mondial. Dezbaterea s-a concentrat asupra evenimentelor ce au avut loc cu un secol în urmă, pentru a pune în evidenţă o serie de problematici de actualitate, accentuând existenţa unor elemente moştenite care continuă să influenţeze negativ unitatea actuală a Europei.