Profesorii de etnie română din regiunea Cernăuţi s-au întrunit în cadrul unui...

Profesorii de etnie română din regiunea Cernăuţi s-au întrunit în cadrul unui Simpozion internaţional

Asociaţa  Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina a înscris zilele acestea prima filă în istoria existenţei sale. Lansată la 1 decembrie 2015, ACDERU şi-a pus drept scop să susţină şi să încurajeze şcolile de cultură generală cu limba română de predare din Ucraina, dar şi să promoveze valorile noastre naţionale în cadrul  unor manifestări culturale, conferinţe, simpozioane, întruniri metodice, itinerare spirituale, scrie Bucpress.eu.

Simpozionul internaţional organizat sâmbătă la Casa Parohială a Bisericii Sfântul Gheorghe din Storojineţ a fost unul cu totul deosebit, având o temă foarte actuală şi înalt apreciată de participanţii la întrunire: „Raportul dintre educaţie şi etica creştină. Probleme şi perspective”.

Simpozionul a început în Biserica Sfântul Gheorghe cu un te-deum susţinut de un sobor de preoţi din Storojineţ şi Putna, apoi lucrările au continuat la casa parohială a sfântului lăcaş, informează corespondentul BucPress.

Prof. Lilia Govornean, preşedinta ACDERU, moderatoarea simpozionului, a prezentat oaspeţii, făcând o succintă trecere în revistă a evenimentelor organizate de Asociaţia pe care o reprezintă, dar şi a studierii în şcoală a eticii creştine, menţionând faptul că pe parcursul primului an de existenţă a asociaţiei a reuşit să organizeze mai multe conferinţe şi întruniri cu profesorii români din Ucraina, iar tema Simpozionului a fost  una cu adevărat necesară şi deosebită, insuflată, probabil, şi de ecoul şi atmosfera acestor sărbători de iarnă ce se fac tot mai simţite în viaţa noastră.

La lucrările Simpozionului au participat în număr mare cadre didactice de etnie română din oraşul Cernăuţi şi din cele patru raioane (Hliboca, Storojineţ, Herţa şi Noua Suliţă), locuite compact de români, un sobor de preoţi în frunte cu părintele Vasile Covalciuc, protopopul de Storojineţ, părintele Gheorghe Zmoşu, parohul Bisericii din satul Igeşti, raionul Storojineţ, părintele Gheorghe Covalciuc, protoiereu al Bisericii Sfântul Gheorghe din Storojineţ, precum şi înalte feţe bisericeşti de la Mănăstirea Putna, judeţul Suceava – preacuvioşii părinţi Dosoftei şi Ieremia, delegaţii oficiale din comunele Horodnic, judeţul Suceava,  Criva, raionul Briceni şi Boşcana, raionul Criuleni, Republica Moldova, cu care ACDERU, are strânse relaţii de prietenie şi parteneriate de colaborare.

Au fost prezenţi şi membrii Consulatului General al României la Cernăuţi, reprezentat de consilierul Ionel Ivan, care a venit împreună cu soţia Mioara. În mesajul său, Ionel Ivan a ţinut să remarce: ”Ne reîntâlnim doar la câteva zile după Sfânta Sărbătoare a poporului român – Ziua Naţională a României, Ziua Marii Uniri. Ne bucurăm să fim din nou împreună, să participăm la această sărbătoare pentru că astăzi avem cel puţin două sărbători – acest simpozion, care este o sărbătoare pentru noi, toţi românii, pentru dumneavoastră, cadrele didactice, care predaţi limba română, pentru noi, cei de la Consulat, pentru familiile de români, pentru preacucernicii părinţi, prezenţi.  Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina are un an de activitate. Îi mulţumim cu acest prilej doamnei Lilia Govornean pentru tot ce a făcut şi ce va face în continuare. N-am crezut că va reuşi atât de multe să întreprindă într-un an de zile, dar Bunul Dumnezeu i-a ajutat. Simpozionul are o temă foarte amplă, creştină, o temă de actualitate… Părintele Dosoftei a introdus noţiunea de familie creştină care alături de şcoală, de biserică, joacă un rol esenţial, un rol primordial în formarea caracterului uman, în formarea caracterului creştin, pornind de la copil şi apoi de la elevul care pleacă din casa părintească, până la bunul creştin care trece prin viaţa aceasta pământească, pregătindu-se către cea veşnică. Cu siguranţă, este o temă de actualitate şi pentru faptul că în zilele noastre, mă refer mai mult la România în prezent, dar şi la Europa, în contextul acesta, poate, al globalizării, al comercializării până şi a sufletului, familia, şcoala joacă un rol important, nemaivorbind de  credinţă. În România s-a găsit acea modalitate cu ajutorul bisericii, familiei, şcolii,  să se introducă ca disciplină de studiu, nu obligatoriu, ci  facultativ,  religia. În şcolile din România se studiază religia ortodoxă. Este un mare merit al tuturor participanţilor în această matrice creştină şi sperăm că va reuşi să facă din societatea noastră românească acea societate creştină cu acele valori spirituale, de care avem nevoie. Şi în Ucraina, unde credinţa ortodoxă este preponderentă, e nevoie de această complementaritate între şcoală, familie şi biserică”, a conchis ministrul consilier Ionel Ivan.

Gazda evenimentului, părintele Vasile Covalciuc, a menţionat de la bun început că această întrunire este una deosebită, istorică chiar, întrucât un astfel de Simpozion la care participă cadre didactice de etnie română din regiunea Cernăuţi şi înalte feţe bisericeşti din ţinutul nostru şi de la Mănăstirea Putna, are loc pentru prima dată în raionul Storojineţ. În discursul său, Protopopul de Storojineţ, s-a referit şi la semnificaţia şi definiţia Rugăciunii, menţionând că „Rugăciunea este temelia şi speranţa vieţii veşnice. Creştinii adevăraţi s-au trezit cu Rugăciunea în braţele maicii lor, cu Rugăciunea se culcau şi cu Rugăciunea se sculau, cu Rugăciunea îmbătrâneau şi tot cu Rugăciunea plecau din această lume…”.

Un discurs la fel de emoţionant a fost prezentat şi de părintele Dosoftei de la Mănăstirea Putna, care a menţionat principiile fundamentale ale educaţiei moral-spirituale, iar doamna Lilia Govornean a vorbit despre educaţia-moral religioasă în sistemul de educaţie din Ucraina. Părintele Gheorghe Zmoşu a prezentat o comunicare despre etica creştină şi promovarea valorilor general-umane, punând accentul pe necesitatea introducerii în şcoală a orelor de etică creştină, întrucât „nu toţi copiii au posibilitatea să se bucure de o educaţie creştină acasă, în sânul familiei lor”,  iar părintele Ieremia de la Mănăstirea Putna le-a vorbit celor prezenţi despre aplicarea învăţăturilor Bibliei în viaţă, încercând să descifreze parabolele Arca lui Noe şi Fiul risipitor, Vameşul şi fariseul, Parabola semănătorului şi altele. Despre importanţa sărbătorilor religioase, familiale în viaţa creştinilor a povestit părintele Gheorghe Covalciuc.

Actuale, interesante şi bine argumentate au fost şi celelalte teme abordate cu mult profesionalism în cadrul Simpozionului de doamna Lilia Sandulov, profesoară de română la Şcoala de cultură generală din satul Buda-Mare, raionul Herţa, care a reuşit să descifreze „Codul etic al profesorului”,iar doamna Maria Vasiliciuc, profesoară de română la Şcoala de cultură generală din satul Boian, raionul Noua Suliţă, s-a referit în comunicarea sa la „Importanţa studierii în şcoală a parabolelor biblice şi a operelor cu caracter religios ale scriitorilor români”. „Educaţia morală şi religioasă – temelia unei familii cu principii morale sănătoase”, aceasta a fost tema prezentată de doamna Lucica Duşceac, profesoară de română la CIE Cupca, raionul Hliboca, iar doamna Ludmila Rotaru, profesoară de română la CIE Stroieşti, raionul Noua Suliţă, s-a oprit asupra valorilor culturale ale neamului – un adevărat tezaur spiritual.

În finalul Simpozionului părintele Vasile Covalciuc, protopopul raionului Storojineţ le-a oferit tuturor participanţilor câte-o iconiţă, care să le poarte noroc pe drumul vieţii.