Proiect de cercetare expus la Bruxelles: ”Minorități etnice în cultura vizuală –...

Proiect de cercetare expus la Bruxelles: ”Minorități etnice în cultura vizuală – focus România”

Iniţiativă a PostModernism Museum, proiectul ”Minorităţi etnice în cultura vizuală – focus România” aduce în prim plan reflectarea în cultura vizuală a tipologiei minorităţilor de pe teritoriul României, pe parcursul secolului XX, până la începutul secolului XXI, cât şi aportul acestora la constituirea României Mari.

Proiectul de cercetare expus la Bruxelles, derulat în intervalul 1 iulie – 15 octombrie 2016 şi finanţat de Institutul Cultural Român prin programul CentenArt, evocă 100 de ani de la formarea României Mari, punând în discuţie conceptele de identitate etnică, diversitate culturală şi naţionalitate sub accepţiunea lor artistică din decursul acestei perioade.

Proiectul are ca scop realizarea unei cercetări într-o viziune dinamică, care include ultimele studii din domeniu, concretizată în prezentarea către publicuri extrem de variate a unor lucrări de artă, publicaţii ale vremii, cărţi postale, cataloage de artă, memorabilia, cercetări sociologice pentru a releva multiculturalitatea românească de-a lungul secolului XX, în contextul raportării ei la istoria Europei.

Expoziţia rezultată în urma cercetării şi organizată la Bruxelles în perioada 20 august – 4 octombrie 2016 se structurează pe reprezentările minorităţilor ”vechi”, istorice (evrei, greci, lipoveni, maghiari, turci, tătari, ţigani) şi a celor ”noi”, de după Revoluţia din 1989 (chinezi, englezi, francezi, indieni, libanezi), în cultura vizuală românească.

Proiectul vizează şi o componentă de cercetare continuă prin identificarea şi centralizarea fragmentelor de istorie orală recentă (comentarii, mărturii) din partea vizitatorilor, care vor fi integrate ulterior în expunerile viitoare şi în catalogul expoziţiei.