Proiect de lege pentru facilitarea recunoașterii cetățeniei române

Proiect de lege pentru facilitarea recunoașterii cetățeniei române

Deputatul Bogdan Diaconu, vicepreședinte al Comisiei pentru problemele românilor din afara granițelor, a depus astăzi un proiect de lege prin care urmărește recunoaşterea cetăţeniei române tuturor celor care au dobândit-o prin naştere în teritoriile care au fost parte integrantă a României până la data de 23 august 1944, precum şi descendenţilor lor până la gradul III.  Potrivit deputatului, propunerea sa este formula juridică prin care se va pune capăt procesului anevoios prin care cei care sunt români din familie şi au dreptul la această cetăţenie de la părinţii şi bunicii lor, trebuie să treacă printr-un proces costisitor, umilitor şi îndelungat de dobândire a cetăţeniei române, ca şi cum ar fi de alt neam. Primii vizați de acest act normativ sunt membrii comunităţilor istorice din Basarabia şi Ucraina, care au dificultăți în păstrarea identității românești.

În opinia deputatului, Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române nu tratează problema păstrării cetăţeniei române, situaţie în care se încadrează românii din comunităţile istorice româneşti situate în acele teritorii care au făcut parte integrantă din România.

Persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere şi care, la data adoptării Legii nr. 21/1991 au fost privaţi de dreptul la cetăţenia română în urma unor evenimente istorice nefaste, sunt definite actualmente, în art. 11, în calitate de „Foşti cetăţeni români care au pierdut cetăţenia română din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora pînă la gradul III…”

Această definiţie legislativă contravine literei şi spiritului Constituţiei României, de vreme ce, în raport cu prevederile art. 5, alin. 2 din Constituţia României, persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere, dar nu au renunţat la aceasta cetăţenie, nu pot fi calificate drept foşti cetăţeni, din simplul considerent că ele nu au pierdut statutul de cetăţean român, nu au fost lipsite de cetăţenia romană, nu au renunţat la cetăţenia romană sub nicio altă formă, mai argumentează deputatul.