Proiect pentru promovarea dialogului cultural transfrontalier între România, Republica Moldova şi Serbia

Proiect pentru promovarea dialogului cultural transfrontalier între România, Republica Moldova şi Serbia

Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – Chişinău, Republica Moldova, Universitatea din Novi Sad, Serbia şi Casa Corpului Didactic din Galaţi, respectiv din Constanţa, iniţiază proiectul „Promovarea valorilor cultural-identitare româneşti în Republica Moldova şi Serbia prin cursuri de formare/ perfecţionare şi schimburi de experienţa”, informeaza Monitoruldegalati.ro. Iniţiativa, finanţată de Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni – are ca obiectiv principal promovarea valorilor identitar – româneşti şi păstrarea identităţii culturale şi lingvistice a comunităţilor româneşti din Republica Moldova (municipiul Chişinău şi raioanele Criuleni, Străşeni, Ialoveni, Anenii Noi) şi Serbia (oraşul Novi Sad, districtul Bačka de Sud, provincia Voivodina).

„În contextul accentuării importanţei diversităţii etnice şi lingvistice în arealul geocultural european, promovarea transfrontalieră a valorilor culturale româneşti în beneficiul direct al comunităţilor româneşti din afara graniţelor ţării devine o necesitate reală. Păstrarea şi întărirea legăturilor cultural-identitare între «românii majoritari» şi «românii minoritari» constituie premisa fundamentală a proiectului nostru”, a declarat Simona Antofi, directorul Departamentului de Literatură, Lingvistică şi Jurnalism şi al proiectului.

Dincolo de conservarea în spaţiul privat a identităţii româneşti, se simte nevoia unei strategii culturale şi educaţionale care să preia politicile vizând păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase pentru românii de pretutindeni şi să le adapteze condiţionărilor şi contextului socio-cultural din Republica Moldova şi Serbia. Proiectul propus de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, care se vor derula pe o perioadă de şapte luni, până în noiembrie 2016, conţine activităţi de formare/ perfecţionare în domeniul limbă, cultură şi identitate românească, schimburi de experienţă pentru membrii grupului-ţintă, excursii tematice în arealul Dunării de Jos şi în Dobrogea, dar şi organizarea, în parteneriat, a unei manifestări culturale vizând interferenţele etnofolclorice şi promovarea dialogului cultural transfrontalier între România, Republica Moldova şi Serbia.