Proiecte de cooperare transfrontalieră în zona de graniță româno-sârbă pentru perioada de...

Proiecte de cooperare transfrontalieră în zona de graniță româno-sârbă pentru perioada de programare 2014-2020

La Kikinda (Serbia), a avut loc marți, 13 decembrie 2016, a treia reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare al Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, în cadrul căreia au fost propuse spre finanțare și aprobate 32 de proiecte de cooperare transfrontalieră în zona de graniță româno-sârbă pentru perioada de programare 2014-2020 în cadrul primului apel pentru propuneri de proiecte, în valoare totală de 25,4 de milioane de euro.

Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia  (prin intermediul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II) a fost aprobat de Comisia Europeană pe 6 august 2015, iar primul apel a fost lansat în septembrie 2015.

Bugetul total al Programului este de 88.124.999 de euro, din care 74.906.248 de euro reprezintă finanțare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene. În perioada 2014-2020, vor putea fi finanțate proiecte pe 4 axe prioritare, în domeniile:  – promovarea ocupării forței de muncă și serviciilor pentru o creștere favorabilă incluziunii – 18 milioane de euro, – protecția mediului și managementului riscurilor – 21 milioane de euro, – mobilitate sustenabilă și accesibilitate – 21 milioane de euro, – atractivitate pentru turism sustenabil – 18 milioane de euro.
kikinda2
Județele care intră în aria eligibilă a Programului sunt Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți – din România și districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski și Podunavski – din Serbia.

România îndeplinește în continuare rolul de Autoritate de Management (prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), Autoritatea Națională fiind stabilită în cadrul Biroului de Integrare Europeană – Guvernul Republicii Serbia, iar Secretariatul Comun este organizat la Timișoara, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara, fiind sprijinit de Antena SC stabilită la Vršac, Republica Serbia. Auditul la nivelul Programului va fi realizat de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuțiile de certificare vor fi îndeplinite de către Autoritatea de Management. Potențialii beneficiari, precum și toți cei interesați de cooperarea transfrontalieră românosârbă în cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia pot obține mai multe informații accesând: www.romania-serbia.net.