Protocol între LSRS şi Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava

Protocol între LSRS şi Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava

Reprezentanta Ligii Studenţilor Români din Străinătate, Cristina Bleortu, consilier de comunicare şi informare la Filiala LSRS Spania, s-a întâlnit cu rectorul Universităţii ”Ştefan cel Mare” Suceava, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, Prorectorul responsabil cu relațiile internaționale si dezvoltare personala, prof.univ.dr. Ştefan Purici, şi cu prof. dr. Sanda Maria Ardeleanu – directorul bibliotecii USV pentru încheierea unui acord strategic de colaborare ce reprezintă un pas important pentru implementarea propunerilor LSRS de încurajare a întoarcerii spre ţară a tinerilor cu studii peste hotare şi accesul lor la cercetare în universităţiile din ţară, se arată într-un comunicat de presă.

Urmare a acestui acord, studenţii români cu pregătire academică în străinătate for face stagii de practică şi pregătire la Biblioteca USV, sau în instituţiile în care există filiale ale LSRS, în domeniile litere, informatică, istorie, geografie, inginerie mecanică, inginerie electrică, relaţii internaţionale, ştiinţele educaţiei, ştiinţe economice, drept, educaţie fizică şi sport, nutriţie, kinetoterapie, inginerie alimentară, silvicultură.

De asemenea, vor fi organizate în comun evenimente ştiinţifice, culturale, de promovare a imaginii universităţii, bibliotecii şi LSRS, servicii biblioteconomice în cadrul schimbului şi împrumutului de publicaţii, dar stagii de formare pentru profesia de bibliotecar.

Ne onorează faptul ca suntem prima universitate cu care LSRS semnează un asemenea acord, apreciem dialogul constructiv si  profesionalismul celor care s- au implicat și dorim să demarăm cât se poate de repede activitățile prevăzute. Întreg colectivul Bibliotecii USV militează pentru lărgirea colaborărilor interne și internaționale în sensul satisfacerii unui număr tot mai mare de solicitări venite direct din partea beneficiarilor serviciilor noastre. Internaționalizarea acestora, schimburile de carte, modulele de practică în bibliotecă, stagiile de formare reprezintă doar câteva dintre obiectivele muncii noastre care se regăsesc în textul protocolului”, a declarat prof. dr. Sanda Maria Ardeleanu-director al bibliotecii USV.

La rândul lor, reprezentanţii LSRS s-au declarat încântaţi de deschiderea arătată de USV faţă de viziunea şi proiectele Ligii:

Ne dorim ca astfel de protocoale de colaborare să dea naştere unor iniţiative strategice cu impact real asupra comunităţii de studenţi români de peste hotare şi a societăţii româneşti. Încă de la înfiinţare, LSRS a avut printre obiectivele sale principale, facilitarea întoarcerii în şi spre România a tinerilor români cu pregătire academică în străinătate. Acordul cu USV ne întăreşte speranţa că propunerile SMART Diaspora de atragere a „creierelor” româneşti de peste hotare vor deveni realitate şi vor fi parte a unei strategii naţionale care să recunoască importanța strategică a studenţilor şi absolvenţilor români de la cele mai prestigioase universităţi ale lumii. Parteneriatul de colaborare reprezintă un pas esenţial în această direcţie şi suntem convinşi că va fi de bun augur atât pentru comunitatea de studenţi din Diaspora, cât şi pentru mediul academic din ţară. Cei peste 300 de voluntari activi ai Ligii vor continuă să pună umărul activ la dezvoltarea României, iar astfel de parteneriate nu ne fac decât să fim optimişti că muncă noastră are impact real.”

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) oferă studenților și absolvenților români de peste hotare un cadru de dialog și acțiune. LSRS promovează inițiativa, profesionalismul şi solidaritatea membrilor săi, ca reprezentanți de valoare ai României, şi o atitudine pozitivă față de perspectivele reorientării lor spre țară. Obiectivul principal al LSRS este apărarea şi promovarea drepturilor şi intereselor academice, profesionale, sociale, civice şi culturale ale membrilor săi, precum și de a sprijini contribuția lor la dezvoltarea României.