Românii cu asigurare de sănătate în străinătate nu vor mai contribui la...

Românii cu asigurare de sănătate în străinătate nu vor mai contribui la sistemul de asigurări în 2016!

Românii care au încheiată o asigurare de sănătate în străinătate nu vor mai contribui la sistemul de asigurări sociale de sănătate în anul 2016.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că „Persoanele fizice române, cu domiciliul în România, care obţin venituri din strainătate sau din România şi pentru care, potrivit legislaţiei în vigoare datorează pentru aceste venituri contribuţia de asigurări sociale de sănătate, dar care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României şi fac dovada valabilităţii asigurării, nu au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate”.

De asemenea, ANAF precizează că pentru a nu achita şi în România asigurările sociale de sănătate trebuie făcută dovada  valabilităţii asigurării  în statul respectiv în care realizează venituri.

Astfel, în cazul persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în statele membre ale Uniunii Europene, se aplică prevederile rogulamentelor privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

În cazul în care activitatea se desfăşoară într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, iar între Romania şi statul în care persoana îşi desfăşoară activitatea există un acord sau convenţie în domeniul securităţii sociale, se vor aplica prevederile acordului sau convenţiei.