Românii din Dublin s-au întâlnit cu deputaţi din România

Românii din Dublin s-au întâlnit cu deputaţi din România

În cursul săptămânii trecute, la Dublin a avut loc vizita unei delegații a Comisiei pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților, conduse de deputatul Adrian Solomon, președintele Comisiei.

Din delegația parlamentară au mai făcut parte deputatul şi vicepreşedintele Comisiei, Silviu Vexler, deputaţii Violeta Răduț și Mara-Daniela Calista.

Scopul acțiunii l-a reprezentat preluarea de bune practici din experienţa irlandeză pe segmentul politicilor de securitate socială și ocuparea forței de muncă, dialogul cu partenerii irlandezi contribuind, astfel, la susținerea parcursului pozitiv al relațiilor bilaterale dezvoltate la nivelul celor două foruri legislative.

Agenda vizitei s-a axat, în principal, pe teme referitoare la sistemul irlandez al asigurărilor sociale de stat (cu accent pe subiectul pensiilor) și legislația în domeniul muncii și ocupării forței de muncă, pe parcursul discuțiilor fiind abordate și aspecte privind măsurile pentru reducerea șomajului, învățământul vocațional, politicile irlandeze privind egalitatea de șanse, protecția copilului și integrarea persoanelor cu dizabilități.

La inițiativa Ambasadei României la Dublin, delegația Comisiei pentru muncă și protecția socială a avut și o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Irlanda, ocazie cu care aceștia au semnalat demnitarilor români o serie de probleme, în special de natură legislativă.

Programul vizitei a cuprins convorbiri cu John Curran, președintele Comisiei mixte pentru muncă și protecție socială din Parlamentul Irlandei, cu deputați și senatori, membri ai comisiei, cu Regina Doherty, ministrul irlandez al Muncii și Protecției Sociale, precum și întrevederi cu reprezentanți ai ministerului cu competențe în activarea pe piața muncii și acordarea beneficiilor de asistență socială. Totodată, în program a fost inclusă și o vizită la Centrul Intreo din Finglas, instituție care reprezintă un nou tip de servicii publice, concepută sub forma unui sistem integrat și eficient care să vină, concomitent, și în ajutorul angajaților și al angajatorilor, și să ofere atât servicii de ocupare a forței de muncă, cât și de acordare a beneficiilor sociale.

Pe parcursul întrevederilor, interlocutorii irlandezi au făcut referiri la sistemul de pensii din Irlanda, în vigoare din 1961, și au prezentat caracteristicile pilonilor pe care acesta se fundamentează: pilonul I (care cuprinde pensia de stat contributivă și pensia de stat necontributivă), pilonul II (pensia ocupațională privată voluntară) și pilonul III (pensia individuală). S-a precizat că pensia de stat contributivă, finanțată în sistem pay as you go, este acordată persoanelor care au îndeplinit vârsta de pensionare (66 de ani) și au contribuit cel puțin 10 ani. Au mai fost prezentate părţii române aspecte privind dinamica pe care o înregistrează piaţa irlandeză a muncii, susţinerea acordată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, derularea unor programe de consiliere în carieră, educare și training profesional pentru integrarea rapidă pe piața muncii.

În vederea continuării dialogului parlamentar demarat la Dublin, Adrian Solomon, președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială, a adresat omologului irlandez, John Curran, invitația de a efectua o vizită la București, înainte de primul semestru al anului 2019, când România va deține Președinția Consiliului UE.