Acasă Asociatii Să păstrăm ce avem şi să cerem ce ne permite legea *...

Să păstrăm ce avem şi să cerem ce ne permite legea * Problema studierii limbii române în satele cu populaţie românească, discutată la Kiev

Aurica Bojescu, secretar responsabil al UI Comunitatea Românească din Ucraina, a participat, la Kiev, la întâlnirea de lucru a Ministrului Învăţământului din Ucraina, Serghei Kvit, cu reprezentanţii minorităţilor naţionale, în cadrul şedinţei Consiliului obştesc al minorităţilor naţionale. Preşedintele A. Monastârskii a subliniat că în cei doi ani şi jumătate de activitate a Consiliului obştesc al minorităţilor naţionale au fost abordate mai multe probleme importante din viaţa etniilor din Ucraina, mai ales cele legate de editarea manualelor pentru școli, studierea limbii materne, testarea independentă a cunoştinţelor absolvenţilor, organizarea olimpiadelor pe țară la limba şi literatura minorităţilor naţionale.

A.Monastârskii a menţionat că în ultimii ani Ministerul Învăţmântului a făcut paşi efectivi în această direcţie, iar obţinerea dreptului la testarea independentă în limba procesului de învăţământ pentru absolvenţii şcolilor minoriăţilor naţionale a devenit chiar o victorie.

Ministrul a accentuat că situaţia actuală din Ucraina nu trebuie să influenţeze asupra politicii generale de susţinere a învăţământul în limbile minorităţilor naţionale şi că va sprijini iniţiativele şi propunerile reprezentanţilor minorităţilor naţionale. Mai mult decât atât, el i-a întrebat direct pe reprezentanţii românilor şi ungurilor din acest consiliu despre necesitatea efectuării testării independente în limbile minorităţilor naţionale, la care a primit un răspuns afirmativ, deoarece absolvenţii noştri trebuie să aibă drepturi şi şanse egale de a-şi expune cunoştinţele pentru concursul la facultate în limba procesului de învăţământ din şcoală.

A fost abordată şi problema studierii limbii române în satele cu populaţie românească, unde în şcoală limba maternă nici măcar nu este studiată ca obiect. Am primit asigurări că există toate normele juridice şi susţinerea Ministerului pentru folosirea în aceste localităţi de la 1 septembrie 2014 a orelor rezervate la a doua limbă străină la studierea limbii române. Aducem la cunoştinţa părinţilor, elevilor şi profesorilor din aceste şcoli despre posibilitatea folosirii aceastei şanse pentru a studia limba maternă română şi în şcolile (clasele) cu predare în limba de stat.

Ministrul a declarat că va susţine cerinţele noastre de a continua editarea manualelor în limba română şi de a menţine reţeaua existentă de şcoli cu predarea în limbile minorităţilor naţionale.

A mai fost abordată şi problema necesităţii pregătirii cadrelor didactice pentru toate disciplinele şcolare, grădiniţe şi şcoli primare, precum şi perfecţionării lor în limba română.

Pentru a păstra ceea ce avem, asigurând o perspectivă copiilor noştri, trebuie să studiem la cel mai înalt nivel limba ucraineană de stat, dar, în acelaşi timp, să asigurăm instruirea în limba maternă şi studierea limbii române ca obiect de studiu, cerând tot ce ne permite legea.

Doar aşa tinerii noştri se vor putea integra în societatea ucraineană, păstrând specificul şi demnitatea noastră naţional-culturală. (Aurica Bojescu, secretar responsabil al UI Comunitatea Românească din Ucraina)