Se caută lectori de Limba Română

Se caută lectori de Limba Română

Institutul Limbii Române recrutează și selecteazムcandidați din mediul universitar, pentru ocuparea postului de lector de limba românムdin Universitatea Sorbonne Nouvelle – Paris III (Franța) și din mediul preuniversitar și universitar pentru ocuparea postului de lector de limba românムdin Universitatea de Filologie din Azerbaijan, pentru o perioadムdeterminatム(12 luni), care poate fi prelungităƒ, anual, cu condiția obținerii aprobăƒrii de continuare a activității din partea ILR și a universității străƒine partenere. Perioada nu poate depăși, în total, 36 de luni. Pentru aceste posturi, activitatea la catedrムa noului lector  de limba românムva începe odatムcu deschiderea anului universitar 2017-2018 din țara/universitatea respectivăƒ.

Lectoratul de Limba românムdin Universitatea Sorbonne Nouvelle – Paris III, găƒzduit de Departamentul de Studii Italiene și Românești, are ca bazムlegalムacordul interguvernamental aflat în vigoare.

Lectoratul de Limba românムdin Universitatea de Filologie din Azerbaijan are ca bazムlegalムprotocolul interinstituțional încheiat în luna mai 2017.

Candidații trebuie sムfie cadre didactice cu minimum doi ani vechime la catedrăƒ, titulari într-o instituție/unitate de învățăƒmânt româneascムacreditatムsau autorizatăƒ. Pentru Universitatea Sorbonne Nouvelle- Paris III , candidații trebuie sムfie buni cunoscăƒtori ai culturii române, buni cunoscăƒtori ai limbii și culturii franceze, sムpoatムaplica metodele cele mai cunoscute de predare a culturii și limbii: TICE, traduceri, utilizarea laboratoarelor de specialitate.

Candidații interesați de postul de la Universitatea de Filologie din Azerbaijan trebuie sƒă fie licențiați în limba și literatura românăƒ, sムaibムtitlul de master, preferabil în domeniile limbii și literaturii române, sムfie buni cunoscăƒtori al limbii engleze (limba în care vor fi predate cursurile), sムaibムcunoștințe generale despre România (literaturăƒ, culturăƒ, istorie, geografie, societate etc.), sムaibムexperiențムîn predarea limbii române pentru străƒini-cerințムobligatorie a părții azere. Constituie un avantaj cunoașterea limbii turce.

Alte amănunte AICI