Senatorul Viorel Badea a fost ales vicepreședinte al Comisiei pentru egalitate și...

Senatorul Viorel Badea a fost ales vicepreședinte al Comisiei pentru egalitate și nediscriminare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

Viorel Receard Badea, Romania. Viorel Receard Badea, Roumanie.

Cu ocazia participării la lucrările celei de-a doua părți a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de la Strasbourg, care are loc în perioada 23-27 aprilie 2018, senatorul Viorel Badea, membru al delegației Parlamentului României la APCE, a fost ales vicepreședinte al Comisiei pentru egalitate și nediscriminare.

În cadrul acestei comisii a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, senatorul Badea deține în prezent calitatea de raportor pe tema promovării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale.

Mandatul Comisiei pentru egalitate și nediscriminare a APCE se circumscrie promovării șanselor egale la nivel social, a tuturor aspectelor care se referă la egalitatea dintre femei și bărbați, respectării drepturilor minorităților naționale și altor minorități, inclusiv romi și nomazi, precum și prevenirii și combaterii rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței în Europa.