Senatorul Viorel Badea ridică în plenul APCE problema predării limbii române în...

Senatorul Viorel Badea ridică în plenul APCE problema predării limbii române în Bulgaria

 Senatorul Viorel Badea, membru al delegației României la APCE, a ridicat problema predării limbii române în Bulgaria, cu ocazia primei părți a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Strasbourg, 25-29 ianuarie 2016). Parlamentarul român a formulat în plenul APCE o interpelare adresată Președintelui bulgar, Rossen Plevneliev, prezent la dezbateri.
Senatorul Badea a dorit să afle care este situația predării limbii române, ca limbă maternă, pentru membrii comunității române din Bulgaria, în special în regiunea Vidin.
În replică, Președintele Bulgariei a arătat că predarea limbilor materne este expres prevăzută în Constituția bulgară, evidențiind totodată faptul că există un cadru legislativ intern cuprinzător în această materie, care este în deplină concordanță cu legislația europeană. În încheiere, a mai adăugat că orice cetățean din Bulgaria are libertatea de a învăța și de a folosi limba maternă.