Senatul a respins inițiativa legislativă care elimina asociațiile din țară de la...

Senatul a respins inițiativa legislativă care elimina asociațiile din țară de la finanțarea nerambursabilă a proiectelor pentru românii din afara granițelor

Senatul a respins marți o inițiativă legislativă care ar fi modificat Legea privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activităților românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate, în sensul că alocarea fondurilor nerambursabile ar fi fost destinată exclusiv românilor din diaspora, fără a mai permite accesul la aceste fonduri și organizațiilor non-profit din România care derulează proiecte pentru românii din afara granițelor.

În fapt, miza acestei inițiative legislative ar fi fost eliminarea din categoria beneficiarilor de finanțări nerembursabile a asociațiilor, fundațiilor, organizațiilor, instituțiilor, persoanelor fizice sau juridice românești din România, în condițiile în care acestea prezintă proiecte bine fundamentate ce pot produce rezultate concrete pentru comunitățile românești din afara granițelor.

Un alt scop al modificării legii ar fi fost și ca la lucrările comisiei de evaluare să poată asista, ca observatori, și parlamentarii aleși în circumscripția Diaspora, dar și ceilalți parlamentari, membri ai comisiilor de specialitate din Cameră și Senat, precum și reprezentanți ai Consiliului Românilor de Pretutindeni.

Propunerea legislativă mai viza ca finanțările anuale nerambursabile să se acorde în tranșe, conform contractelor încheiate, putându-se acorda avansuri de până la 30% din sumele aprobate, fără prezentarea dovezii privind contribuția proprie a beneficiarului finanțării. Propunerea prevedea că “pentru avansul primit beneficiarii vor prezenta documente justificative cu privire la utilizarea acestora odată cu prezentarea decontului final sau a deconturilor parțiale, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la încheierea derulării acțiunii corespunzătoare componentei proiectului pentru care se acorda finanțarea în avans.  Ultima tranșă a finanțării este de cel putin 15% și se acordă în decursul a 30 de zile calendaristice numai după încheierea activității, prezentării documentelor justificative aferente acțiunii, precum și a raportului de evaluare a programului, proiectului sau acțiunii”.

Comisiile de specialitate ale Senatului nu au fost de acord cu propunerile inițiatorilor, dând aviz negativ. De asemenea, și Guvernul a formulat un punct de vedere care menționează că nu susține adoptarea acestei propuneri legislative.

Inițiativa legislativă a fost depusă de deputatul Aurelian Mihai, cu susținerea altor 24 de parlamentari.