Acasă Cultura / Culte Sfintele Paști 2024

Sfintele Paști 2024

Cu ocazia celei mai mari sărbători a creștinătății, Învierea Domnului Iisus Hristos, Romfilatelia introduce în circulație vineri, 5 aprilie a.c. emisiunea Sfintele Paști 2024, compusă din două mărci poștale, o coliță dantelată, un plic „prima zi” și un album filatelic special.

„Sărbătoarea sărbătorilor” aduce omenirii speranța mântuirii și a vieții veșnice, prin sacrificiul lui Iisus. Învierea, după afirmațiile Părintelui Arsenie Boca, „este singura minune care se arată tuturor, credincioși și necredincioși”.

Într-o meditație pe tema postului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel spunea: „Pentru a putea purta Crucea multor încercări și a sfinți ajutorul lui Hristos cel Răstignit și Înviat este necesar să ne întărim în credință, să sporim rugăciunea, să fim și noi pentru alții un Simon din Cirene, care a ajutat pe Iisus să poarte Crucea Sa pe drumul Golgotei. Așa după cum credincioșii care au purtat de bunăvoie crucea postului primesc lumina, bucuria și binecuvântarea Sfintelor Paști, tot așa și cei care alină suferința semenilor lor, prin rugăciune și cuvânt de încurajare, prin faptă bună și dăruire, vor simți lumina și bucuria Învierii lui Hristos în inimile lor și binecuvântarea Lui în viața și casele lor”.

Icoanele reproduse pe mărcile poștale și pe colița filatelică prezintă trei secvențe importante ale perioadei numită „săptămâna patimilor”: Intrarea în Ierusalim (pe timbrul cu valoarea nominală de 4 lei), icoană a Duminicii Floriilor, în care este prezentată primirea lui Iisus cu onoruri de Rege purtând în mâini ramuri de finic. Domnul intră în Cetate așezat pe un asin; Răstignirea (pe timbrul cu valoarea nominală de 33 lei), icoană a jertfei supreme, în care se concentrează tot tragismul Pătimirilor Mântuitorului.

Învierea (pe timbrul cu valoarea nominală de 13 lei), icoană a Sărbătorii Paștilor, redă imaginea biruinței asupra morții prin reprezentarea lui Iisus în mandorlă (aureolă în formă de migdală), călcând porțile iadului și ridicând din mormânt pe Adam și Eva.

Icoanele aparțin patrimoniului Mănăstirii tricentenare Stavropoleos, ctitorie a arhimandritului Ioanichie, la anul 1724, închinată Sfinților Arhangheli și Sfântului Atanasie cel Mare.

Mănăstirea Stavropoleos a cunoscut o perioadă de înflorire de peste un secol și a ajuns, după plecarea monahilor greci, în grija Comisiei Monumentelor Istorice, intrând într-un amplu proces de restaurare. Biserica a fost consolidată, fresca restaurată, a fost rezidită turla și ridicată o nouă incintă, după proiectul arhitectului Ion Mincu. A fost redeschisă, ca biserică de mir, la 6 decembrie 1940, și în sălile din incintă a fost amenajat un atelier de restaurare a obiectelor bisericești.

După 1989, noile lucrări de restaurare, desfășurate între 1996 și 2003, au redat bisericii și incintei frumusețea și originalitatea care o înscriu în rândul reperelor de pe harta culturală și spirituală a Capitalei. Prin grija Părintelui Iustin Marchiș, monumentul a fost restaurat, iar viața liturgică și comunitară a renăscut, după anii grei ai comunismului. În 2008 a fost redeschisă mănăstirea, cu obște de monahii. Acum, în sălile din incintă, sunt amenajate o colecție, o bibliotecă și o sală comunitară, cu icoane, cărți vechi și obiecte de artă, care valorifică trecutul și istoria de 300 de ani a ctitoriei bucureștene.

Emisiunea va fi disponibilă de vineri 5 aprilie, în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: http://romfilatelia.ro/store/.