SGG/Consultare publică privind organizarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

SGG/Consultare publică privind organizarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Secretariatul General al Guvernului (SGG) anunță deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include nota de fundamentare a proiectului. Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de zece zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea ”Propuneri privind  atribuțiile, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.