Acasă Ucraina Sprijinul valoros acordat Ucrainei de România începe să se concretizeze

Sprijinul valoros acordat Ucrainei de România începe să se concretizeze

Ucraina ”ia act” de faptul că limba oficială a Rep. Moldova este Limba Română

În urma unei întâlniri comune de la Kiev, Guvernele Ucrainei și României au semnat o Declarație comună privind aprofundarea cooperării în diverse domenii. Acest lucru a fost anunțat de premierul ucrainean, Denys Shmyhal, în cadrul unui briefing cu premierul României, Marcel Ciolacu.
Șeful Guvernului ucrainean a spus că declarația comună vizează cooperarea dintre cele două țări atât în ​​sfera economică, dar și în cea umanitară, în special în domeniul logisticii și al dezvoltării infrastructurii de frontieră, anunță serviciul de presă al guvernului de la Kiev.
„În declarația comună pe care tocmai am semnat-o,
am convenit să creștem potențialul de tranzit pentru exportul de produse agricole ucrainene prin utilizarea pe deplin a căilor de solidaritate ale UE”, a anunțat Denys Shmyhal.
Documentul mai precizează că guvernele celor două țări au convenit să lanseze un proiect pilot privind controlul comun la frontieră și vamal la punctele de trecere de la frontiera comună.
Alte domenii strategice de interes includ agricultura și energia. Denys Shmyhal a mulțumit României pentru asistența acordată în sectorul energetic și a menționat că Ucraina mizează pe un sprijin suplimentar, fiind interesată să-și dezvolte capacitățile de export și import cu zona energetică europeană.
„Declarația comună a subliniat, de asemenea, posibilitatea extinderii cooperării în domeniile energiei, transporturilor și digitalizării prin statutul Ucrainei de stat membru asociat al Inițiativei Trei Mări”, a mai precizat premierul ucrainean.
Pe lângă declarația comună, cei doi oficiali au semnat o serie de documente importante care vor contribui la consolidarea cooperării ucraineano-române în diverse domenii.
„Am văzut că spiritul de parteneriat, prietenie și solidaritate dintre Ucraina și România este extrem de ridicat. În viitorul apropiat vom vedea noi rezultate ale cooperării noastre. Și fiecare dintre aceste rezultate va contribui la un viitor mai bun pentru popoarele ucrainean și român, la pacea și securitatea în Europa și în lume”, a conchis Shmyhal.
Prim-ministrul Marcel Ciolacu a subliniat momentul istoric al acestei prime ședințe comune dintre guvernele României și Ucrainei ”Din acest moment, la nivel internațional nu mai există decât o singură limbă oficială: limba română. Consider că această invenție a Federației Ruse, prin această decizie a guvernului ucrainean a dus la o îndepărtare a unei nedreptăți. Sunt ferm convins că împreună, în continuare, vom conlucra cum am conlucrat și în ceea ce priveşte tranzitul și exporturile grânelor din Ucraina și pentru a modifica legislația în ceea ce priveşte drepturile minorităților, acestea fiind în oglindă toate drepturile pe care le au ucrainenii în România vor fi regăsite și în legislația din Ucraina, astfel încât toți românii de origine română care trăiesc în Ucraina să aibă aceleași drepturi.
Acum două luni, împreună cu domnul prim-ministru am închis și o teamă sau un subiect cum că preoții români ortodocși ar fi împiedicați să oficieze în continuare serviciile religioase în limba română. Este exclus acest lucru. Libertatea religioasă este un drept fundamental, iar păstrarea identității religioase și a limbii de slujire sunt principii fundamentale pentru orice societate. Sunt convins că astfel de abordări constructive sunt cheia succesului, iar recentul mecanism bilateral pentru importurile de cereale ucrainene cred că reprezintă un exemplu extrem de bun”.

DECLARAȚIE COMUNĂ
a Prim-miniștrilor Ucrainei și României asupra rezultatelor primei reuniuni a Cabinetului de Miniștri al Ucrainei și a Guvernului României
Pe 18 octombrie 2023, la Kiev a avut loc prima reuniune comună a Cabinetului de Miniștri al Ucrainei și a Guvernului României, sub copreședinția premierului Denys Shmyhal și a premierului Marcel Ciolacu.
Pe baza rezultatelor reuniunii comune, prim-miniștrii:
salută decizia președinților Ucrainei și României din 10 octombrie 2023 de a construi un Parteneriat Strategic între cele două țări și sunt gata să aducă o contribuție cuprinzătoare la atingerea acestui obiectiv important;
își confirmă disponibilitatea de a continua cooperarea activă, atât timp cât este necesar, în scopul sprijinirii Ucrainei în războiul de agresiune purtat de Federația Rusă și al restabilirii integrității teritoriale și suveranității Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute internațional, inclusiv în apele sale teritoriale;
subliniază importanța consolidării în continuare a asistenței multidimensionale pentru Ucraina. Reamintim sprijinul valoros oferit de Guvernul României și de cetățenii români de la începutul invaziei armate pe scară largă a Federației Ruse în februarie 2022;
condamnă crimele de război sistematice și crimele împotriva umanității comise de forțele armate și auxiliare ruse și de companiile militare private (PMC) în Ucraina, inclusiv atacurile deliberate și fără discriminare împotriva populației civile și a infrastructurii critice și civile a Ucrainei, deportarea forțată a mii de cetățeni ucraineni, inclusiv copii, din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei până în Rusia;
sprijină inițiativa de a crea un tribunal special pentru crima de agresiune comisă împotriva Ucrainei;
condamnă organizarea de către Rusia a așa-ziselor „alegeri” ilegale în Republica Autonomă Crimeea ocupată temporar și în orașul Sevastopol, precum și în părți din regiunile Donețk, Lugansk, Zaporizhia și Herson din Ucraina;
solicită comunității internaționale să continue și să consolideze presiunea de sancțiuni asupra Federației Ruse, precum și să asigure izolarea politică a țării agresoare în cadrul organizațiilor internaționale;
exprimă sprijinul deplin pentru Formula de pace a președintelui Ucrainei Volodymyr Zelenskyy și subliniază importanța implementării acesteia ca bază pentru restabilirea unei păci cuprinzătoare, juste și de durată. Subliniază importanța participării României la lucrările care vizează implementarea punctelor „Securitate radiațiilor și nucleare” și „Securitate alimentară” ale Formulei Păcii;
confirmă intenția comună de a utiliza toate formatele internaționale disponibile pentru a restabili integritatea teritorială a Ucrainei, inclusiv Platforma Internațională a Crimeei;
ia act de disponibilitatea de a continua și aprofunda cooperarea pe probleme de consolidare a securității regiunii Mării Negre, având în vedere provocările agresiunii armate rusești și consecințele acesteia, precum și asigurarea libertății de navigație în Marea Neagră. În acest context, au salutat Prima Conferință de Securitate a Mării Negre a Platformei Internaționale Crimeea, organizată în comun de Ucraina și România la București în aprilie 2023;
sunt de acord cu importanța eforturilor comune pentru asigurarea securității alimentare globale, creșterea capacităților de tranzit pentru exportul de produse agricole ucrainene, prin utilizarea pe deplin a căilor de solidaritate ale UE;
apreciem foarte mult eforturile constante ale României în asigurarea și dezvoltarea opțiunilor de tranzit al produselor agricole ucrainene prin România;
subliniază interesul reciproc pentru îmbunătățirea infrastructurii de frontieră prin creșterea capacității punctelor de trecere a frontierei (PCF) existente și deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei la frontiera de stat ucraineană-română;
convin asupra importanței cooperării în continuare pentru îmbunătățirea activităților de gestionare a frontierelor la punctele de control peste frontiera de stat ucraineană-română, inclusiv prin implementarea unui proiect-pilot privind controlul comun (coordonat) la frontieră și vamal la punctele de control peste frontiera comună de stat, potrivit legislației naționale aplicabile;
ia act de necesitatea urgentă de refacere și reconstrucție a infrastructurii deteriorate ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv în cadrul „Planului de redresare rapidă”, Fondul pentru redresarea Ucrainei, Fondul țintă al Băncii Mondiale pentru sprijin, reconstrucție și Reforma Ucrainei (URTF), precum și prin intermediul platformei „Reconstruiți Ucraina”. Părțile au convenit asupra importanței angajării României în reconstrucția Ucrainei și au convenit să intensifice dialogul bilateral în acest scop, inclusiv în vederea participării României la proiecte din regiunile Ucrainei care au suferit distrugeri ca urmare a acțiunilor criminale ale forțele de ocupație ruse;
subliniază oportunitățile de îmbunătățire a conectivității, în domeniile energiei, transporturilor și digitalizării, prin statutul Ucrainei de stat participant asociat la Inițiativa celor Trei Mări (3SI), așa cum a fost subliniat la Summit-ul 3SI și Forumul de Afaceri găzduit la București, pe 6- 7 septembrie 2023; convin asupra importanței dezvoltării în continuare a platformei antreprenorilor privați „Reconstruirea Ucrainei” în România și remarcă patronajul comun la cel de-al 3-lea Forum al acestei inițiative, care va avea loc în perioada 18-20 octombrie 2023 la București; salută viitoarea conferință intitulată „Reconstrucția Ucrainei și Rolul Strategic al României” care va avea loc în perioada 13-14 decembrie la Sinaia, România, sub patronajul Guvernului României;
convin asupra importanței organizării unei reuniuni a Comisiei mixte ucraineano-române privind cooperarea economică, industrială, științifică și tehnică în viitorul apropiat;
solicită consolidarea în continuare a cooperării bilaterale și coordonarea activităților din sectorul energetic, în special dezvoltarea interconectivității energetice între România și Ucraina; în urma sincronizării cu succes a rețelelor Ucrainei și Republicii Moldova cu Rețeaua Continentală Europeană ENTSO-E, aceștia subliniază importanța coordonării și cooperării trilaterale, pornind de la rezultatele primei reuniuni trilaterale a miniștrilor energiei (Odesa, 15 septembrie 2022); ia act de importanța dezvoltării cooperării în domeniul asistenței medicale, farmaceutice, a parteneriatului internațional între instituțiile de asistență medicală în scopul îmbunătățirii sistemului de calitate și disponibilitate a serviciilor medicale, promovarea îmbunătățirii calificărilor personalului medical și schimbul de experiență; își exprimă sprijinul pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și aderarea la NATO și își confirmă disponibilitatea de a continua cooperarea cu UE și țările membre NATO în acest scop; reamintește așteptarea ca în Consiliul European să se adopte o decizie privind începerea negocierilor de aderare la UE cu Ucraina și Republica Moldova până la sfârșitul anului 2023;
confirmă disponibilitatea pentru o cooperare eficientă în vederea asigurării drepturilor persoanelor aparținând minorității naționale ucrainene din România și ale persoanelor aparținând minorității naționale române din Ucraina, ținând cont de obligațiile și standardele internaționale relevante, inclusiv în domeniul educației;
sunt de acord asupra importanței dezvoltării cadrului juridic bilateral în acest sens, bazat pe principiul nivelului echivalent de protecție a drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina și ale persoanelor aparținând minorității ucrainene din România; ia act de faptul că limba de stat a Republicii Moldova este limba română; Pe baza discuțiilor productive ale președinților României și Ucrainei (București, 10 octombrie 2023), partea română salută decizia adoptată astăzi de Guvernul Ucrainei de a rezolva fără întârziere problema diferențelor artificiale dintre limbile română și „moldovenească” prin implementarea măsurilor practice cuvenite, ținând cont de aspectele legale relevante; de remarcat importanța lucrărilor legate de organizarea căutării moaștelor Sfintei Teodora în Ucraina și a mormintelor hatmanilor Pylyp Orlyk și Ivan Mazepa din România;
a convenit să organizeze următoarea reuniune comună a Cabinetului de Miniștri al Ucrainei și a Guvernului României în 2024 la București.