Acasă Cultura / Culte Sulina – Întâlnirea Dunării cu Pontul Euxin – Perspective istorice şi vizionare la IRCCU Veneția

Sulina – Întâlnirea Dunării cu Pontul Euxin – Perspective istorice şi vizionare la IRCCU Veneția

0
Sulina – Întâlnirea Dunării cu Pontul Euxin – Perspective istorice şi vizionare la IRCCU Veneția

Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția organizează, în colaborare cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, expoziția „Sulina – întâlnirea Dunării cu Pontul Euxin – Perspective istorice şi vizionare”, în perioada 14-21 iulie 2022, în Galeria Mică.

Expoziția, curatoriată de lect. dr. arh. Tana Nicoleta Lascu, va cuprinde planșe documentare, schițe și proiecte de arhitectură realizate de studenți arhitecți, coordonați de conf. dr. arh. Codina Dușoiu, conf. dr. arh. Marius Voica, conf. dr. arh. Haytham Zeki. Cercetarea a fost demarată în 2010, în cadrul Atelierelor Româno-Spaniole, în colaborare cu Facultatea de Arhitectură din Madrid – Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid – ETSAM.

Vineri, 15 iulie 2022, de la ora 16:00, va avea loc lansarea cărții The Never Never Island – Ada Kaleh – Cyraunis, apărută la Editura Universitară a UAUIM, în cadrul proiectului „Strategii pentru Arhitectura peisajelor insulare – cercetarea prin proiectul de arhitectura si peisaj” (STARINS), care cuprinde rezultatul studiilor derulate în cadrul workshop-urilor W.A.Ve – 2021 – IUAV și Ada Kaleh – A Waterscape for Future, UAUIM, desfășurate anul trecut în parteneriat cu Reţeaua Universităţilor Europene pentru Convenţia Europeană a Peisajului – UNISCAPE.

Luni, 18 iulie 2022, va avea loc un masterclass pentru doctoranzii şi studenții Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București şi elevii Colegiului Tehnic de Arhitectură “Ion Socolescu”, susținut de conf. dr. arh. Codina Elena Duşoiu, Lect. dr. arh. Tana Nicoleta Lascu și conf. dr. arh. Marius Voica.

Pe harta Europei, orașul românesc Sulina are o poziție geografică absolut privilegiată, marcând întâlnirea Dunării cu Marea Neagră, pe brațul central al acesteia, ceea ce a făcut ca aici să se așeze sediul Comisiunii Europene a Dunării (înființată în 1856). În paralel cu această poziție strategică, Sulina s-a dezvoltat în egală măsură ca un centru multietnic de importanță excepțională, găzduind comunități de greci, lipoveni, musulmani, evrei, catolici, care au coabitat armonios cu populația românească de-a lungul secolelor. Aceste comunități au avut două îndeletniciri de bază: pescuitul și negoțul, ceea ce a determinat tipologii de arhitectură vernaculară extrem de originale și valoroase, al căror studiu poate aduce informații noi arhitecților interesați de arhitectura bioclimatică.

Ținând cont de valorile estetice de excepție ale acestui peisaj natural, cu un ecosistem viguros, care impresionează prin frumusețea și bogăția sa, de istoria locului care merge până în perioada neolitică, proiectul urmărește promovarea  și prezervarea valorilor și tradițiilor  orașului Sulina, gest cultural necesar pentru acest port dunărean.

Expoziția va avea două componente:

  1. Prezentarea, din perspectiva procesualităţii istorice, a straturilor ce formează realitatea geografică, istorică, arhitecturală și antropologică a orașului Sulina (natură, peisaj, obiective de patrimoniu, tipologii de construcții vernaculare, tehnici de construcție locale, oameni), în cadrul Atelierului româno-spaniol „SULINA – Locuri, Oameni, Arhitectură, Peisaj”, organizat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” în colaborare cu ETSAM – Facultatea de Arhitectură din Madrid; coordonator conf.dr.arh. Codina Elena Duşoiu; contribuţie documentaţie istorică: prof. dr. Stoica Lascu, Universitatea Ovidius, Constanţa.
  2. Strategii de viitor pentru Sulina de mâine, un oraș în dezvoltare la înălțimea valorilor și potențialului pe care l-a deținut dintotdeauna – expoziție de proiecte realizate în urma unor studii in situ:
  3. Hotel Camberi si cinematograf, Sulina – Proiecte de conversie şi extindere – Cercetare in situ în cadrul proiectului de arhitectură an V, Facultatea de Arhitectură a UAUIM, Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură, coordonator conf. dr. arh. Marius Voica;
  4. Urban Catalysts – Sulina 2050 – propuneri vizionare între experiment şi utopie – proiecte de arhitectură an IV, Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură Facultatea de Arhitectură, coordonator conf. dr. arh. Haytham Zeki;
  5. Şantierul Naval al Comisiei Dunării – conversie şi extindere, proiect de diploma, stud. arh. Vlad Ciontu, coordinator conf. dr. arh. Marius Voica.

Ideile rezultate în urma acestor studii constituie repere pentru un viitor european al orașului dunărean, oferind o viziune coerentă despre revitalizarea portului, amenajarea plajei (considerată ultima plajă virgină din Europa), o dezvoltare sustenabilă a fondului construit local și a comunităților existente, cu păstrarea tradițiilor și valorilor lor.

Peisajul poate fi înțeles ca: (1) un construct tridimensional, (2) un reflex al istoriei, (3) un continuum-spațial și (4) un proces holistic și dinamic de sisteme în care proiectele de arhitectură și peisaj fac parte dintr-o strategie deschisă, capabilă să ghideze dezvoltările, să faciliteze relațiile estetice, funcționale, sociale și ecologice între sistemele naturale și umane, să reconecteze trăsăturile existente, ascunse sau dispărute ale peisajului, pentru a activa noi sinergii în atingerea unui scop comun, revitalizarea zonei.

Un proiect de: conf.dr.arh. Codina Dușoiu, lector dr.arh. Tana Lascu, conf.dr.arh. Marius Voica, conf.dr.arh. Haytham Zeki, Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”ION MINCU”, București.

Parteneri: Universitatea de Arhitectură IUAV – Veneţia, ANALOGIQUE, Reţeaua Universităţilor Europene pentru Convenţia Europeană a Peisajului – UNISCAPE, Ministerul Educaţiei, Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice „Ion N. Socolescu”, Facultatea de Arhitectură din Madrid – Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid – ETSAM.

Proiectul este dedicat Zilei Internaționale a Dunării.