Trei cercetători români selectați la Woodrow Wilson Center din Washington

Trei cercetători români selectați la Woodrow Wilson Center din Washington

Trei cercetători români vor beneficia de stagii de trei luni la Woodrow Wilson Center, în cadrul Programului de Burse de Cercetare pe Termen Scurt. Eliza R. Gheorghe, doctor în relații internaționale, Lăcrămioara Stratulat, doctor în ştiinţe istorice, și Marius Stan, doctor în științe politice, au fost selectați, pentru sesiunea 2015, de comisia de evaluare formată din prof. univ. dr. Ioan Opriș, prof. univ. dr. Radu Carp și prof. univ. dr. Constantin Hlihor.

Inițiat în anul 2008, programul se adresează cercetătorilor români din mediul universitar, punându-se accentul pe istorie, drept, ştiinţe politice şi administrative, relaţii internaţionale, jurnalism, ştiinţe economice.

Candidaţii trebuie să fie implicaţi deja în proiecte de cercetare legate de priorităţile actuale ale României sau de trecutul recent al acesteia, să deţină un doctorat în domeniul lor de activitate sau să fie în etapa de redactare a tezei de doctorat. Au prioritate candidaţii care au publicat cărţi în domeniul lor de specialitate sau articole în reviste ştiinţifice recunoscute în sistemul ISI.

Eliza R. Gheorghe este absolventă a unui program doctoral în domeniul relațiilor internaționale la Universitatea Oxford și deținătoare a unei diplome de master în studii de securitate la Universitatea Georgetown. Subiectul cercetării pe care o va desfășura în cadrul Woodrow Wilson International Center for Scholars este Romania and the Bomb: Bucharest’s Nuclear Acquisition Strategy during the Cold War, proiect care face parte din domeniul său principal de cercetare – istoria internațională a Războiului Rece. Printre materialele pe care le-a publicat se numără: „The Chinese-Romanian Nuclear Cooperation“, Romania Energy Center, septembrie 2014; „How to become a Customer: Lessons from the Nuclear Negotiations between the U.S., Canada and Romania in the 1960s“, Woodrow Wilson International Center for Scholars, martie 2013; „The Shah’s Petro-Diplomacy with Ceaușescu: Iran and Romania in the Era of Détente“, decembrie 2014, etc.

Lăcrămioara Stratulat este doctor în ştiinţe istorice al Universității „Al. I. Cuza“ Iaşi, specializarea Istoria veche a României, cu teza Dovezi arheologice ale etnogenezei româneşti la est de Carpaţi. Are o experiență de 25 de ani în domeniul muzeologiei și 17 ani de management cultural în cadrul unor instituții precum Complexul Muzeal „Iulian Antonescu“ din Bacău și Complexului Muzeal Naţional „Moldova“ din Iaşi.

Tema proiectului de cercetare derulat cu bursa „Woodrow Wilson“ este The New York World’s Fair (1939) – A case study: the Image of Romania Illustrated in the American Press, în care sunt abordate atât impactul cultural, cât și beneficiile de imagine aduse României în presa americană prin participarea la expoziția mondială din 1939, a doua ca dimensiune în istoria Statelor Unite ale Americii..

Marius Stan, doctor în științe politice în cadrul Facultății de Științe Politice, Universitatea București, are o vastă experiență de cercetare prin diverse programe POSDRU și granturi la Osteuropa Institut der Freie Universitat din Berlin, Universitatea Maryland, SUA și International Cultural Centre din Cracovia.

Proiectul de cercetare pe care îl propune în cadrul bursei „Woodrow Wilson“ este The Canvas of Apostasy: Romanian-British Political Sociologist Zevedei Barbu and the Critique of Totalitarism și are ca principal obiectiv înțelegerea, explorarea și explicarea parcursului intelectualului de stânga umanist Zevedei Barbu, devenit un important gânditor anti-totalitar. Activitatea sa de cercetare s-a focalizat asupra istoriei, ideologiei și efectelor comunismului în Europa, Marius Stan activând între 2006 și 2013 în cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc.