Victor Micula: ”Gestionarea situațiilor post-conflict presupune alcătuirea unor misiuni integrate”

Victor Micula: ”Gestionarea situațiilor post-conflict presupune alcătuirea unor misiuni integrate”

26 de cursanţi din Armenia, Belarus, Egipt, Georgia, Republica Moldova, Palestina, Serbia, Ucraina şi România participă în perioada 17-21 octombrie la programul de pregătire “Reconstrucţie post-conflict şi stabilizare” organizat de Ministerul Afacerilor Externe, în cooperare cu MApN şi PNUD.

Cursanţii vor parcurge o serie de module teoretice privind dezvoltarea capacităților în situații post-conflict şi la un exerciţiu practic, desfăşurat în teren, care contribuie la pregătirea necesară unei participări efective la misiuni civile în acest domeniu. Activităţile teoretice şi practice ale cursului sunt susţinute de experţi din cadrul ONU, Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE), MAE, MApN, Ministerului Muncii, precum şi de experți din ONG-uri de profil din țară și din străinătate.

În deschiderea cursului, secretarul de stat Victor Micula a subliniat importanța pe care România o acordă domeniului reconstrucţiei post-conflict şi stabilizării, între prioritățile tematice ale politicii sale externe. A arătat că accentul pus pe creșterea rezilienței statelor membre UE și a vecinilor Uniunii, unii dintre ei aflați în situații de post-conflict, este una dintre cele cinci priorități stabilite de Strategia Globală pentru Politică Externă și de Securitate a UE. Prin organizarea acestui curs, România dorește să consolideze expertiza națională și a statelor partenere în domeniul reconstrucției și stabilizării post-conflict, ca mijloc de a contribui, prin formare de specialiști pregătiți să asume misiuni internaționale, la mai buna gestionare a crizelor, la stabilitatea și securitatea UE și a vecinătății sale estice și sudice, la prevalența principiilor ONU în soluționarea pașnică și durabilă a conflictelor. „Conflictele actuale și situațiile post-conflict sunt tot mai complexe. Gestionarea lor necesită alcătuirea unor misiuni integrate, cu dimensiune militară și dimensiune civilă, sau misiuni civile și militare care acționează în același teatru, în același timp. De aceea, încurajăm participarea la acest curs a mai multor categorii de experți civili, dar și militari”, a remarcat Micula.

Până în prezent, MAE a organizat și a finanțat (din bugetul de asistenţă pentru dezvoltare (ODA), gestionat de MAE.) zece ediții ale Cursului ”Reconstrucție Post-Conflict și Stabilizare”.

România are o tradiție solidă de participare la operațiuni de reconstrucție post-conflict în diverse zone de pe glob, sub egida ONU și a UE. Pe baza acestei tradiții, România dispune de o expertiză națională în domeniu, pe care o valorifică și prin participarea la politicile UE, NATO și ONU, în domeniu.