Acasă Europa Ziua Marii Uniri pentru românii din Serbia

Ziua Marii Uniri pentru românii din Serbia

Ziua Marii Uniri şi Ziua României a fost marcată de românii din Serbia, la Kladovo, în incinta Centrului Cultural Românesc prin unirea frateasca a  mediului asociativ românesc din Serbia de Răsărit (Timoc, Valea Moravei) şi Voivodina (Banat), potrivit unui comunicat de presă.Un act istoric în istoria modernă a românilor din Serbia îl constituie şi reprezintă înființarea alianței unice româneşti Uniunea Romanilor din Serbia – Unija Rumuna Srbije (URS)„, se mai arat în comunicat. La fondarea federației româneşti şi-au unit forțele 12 organizații şi asociații reprezentative într-o singură voce românească – Uniunea Romanilor din Serbia: Românii Independenți din Serbia (preşedinte-dr Dorinel Stan), Asociația „Uniunea Românilor (preşedinte-Ljubomir Brânduşan), Renaşterea Românilor din Serbia (preşedinte-Vlada Savici), Asociația „Familia” (preşedinte-Traian Trifu-Căta), Asociația „Banatica” (preşedinte-Octavian Suciu), Inițiativa Românilor din Serbia (preşedinte-Bojan Barbuțici), Centrul Cultural Informativ al Românilor (preşedinte-Daniel Petkovski), Uniunea Românilor din Serbia „Dunărea” (preşedinte-Bojko Stankovici), Agenția pentru Informarea şi Documentarea Românilor (preşedinte- Zoran Sibinovici), Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Serbia (vicepreşedinte-Cristian Cacovan), Asociația pentru Tradiția şi Cultura Românilor  „Dunărea” (preşedinte-Tihan Matasarevici), KUD „Aleksa Nikolici” (preşedinte- Bane Kraciunovici), Curcubeul (președinte – Saşa Jovanovici).

Evenimentul marcant a fost onorat de prezența numeroaselor oficialități, oaspeți şi invitați, reprezentanții Ambasadei României la Belgrad, Bisericii Ortodoxe Române din Serbia, senatorul Ioan Iovescu, primarul oraşului Kladovo, Radisav Cuculanovici, preşedintele AGIRo, Viorel Dolha, George Petrovici, președintele Asociației Studenților Timoceni, Miloș Zurzevici, președintele Asociației Studenților Timoceni din Timișoara şi alții.

Cei 54 de delegati prezenți la Adunarea Constitutivă a Uniunii Românilor din Serbia  (URS), au ales prin vot direct organele de conducere cu mandat de doi ani. În calitate de preşedinte a fost ales Alexandar Najdanovici, vicepreşedinte – dr. Dorinel Stan şi secretar – Ljubomir Brânduşan. Asociațiile constitutive deleagă un reprezentant în Consiliul de Conducere al URS-ului. La asocierea Uniunii Românilor din Serbia (URS) pot adera şi alte organizații cu profil românesc.

1 Decembrie 2016 reuneşte pentru intâia oară societatea civică românească, într-un puternic nucleu pe ambele maluri ale Dunării, care va apăra interesele majore ale românilor din Serbia. O singură voce românească reprezentativă pe întreg teritoriul Serbiei, potrivit comunicatului de presa al Uniuni.