Ziua Minorităților Naționale, fundament pentru păstrarea și dezvoltarea identităților distincte

Ziua Minorităților Naționale, fundament pentru păstrarea și dezvoltarea identităților distincte

Ministerul Afacerilor Externe a salutat marcarea Zilei Minorităților Naționale, aniversată pe 18 decembrie, în aceeași dată la care, în 1992, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat în unanimitate Declaraţia cu privire la drepturile persoanelor ce aparțin minorităţilor naţionale, etnice, lingvistice şi religioase.Cu acest prilej, Ministerul Afacerilor Externe reafirmă angajamentul ferm al României pentru promovarea și protejarea drepturilor persoanelor aparţinând celor 20 minorități naționale de pe teritoriul său.

„Respectul pentru diversitatea culturală și dialogul intercultural, ca principiu de bază al politicilor în domeniul minorităților, reprezintă, în realitate, respectul pentru valori esențiale ale democrației și fundamentul oricărei societăți multiculturale care permite crearea condițiilor pentru exprimarea, păstrarea și dezvoltarea identităților distincte”, a evidențiat ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu.

De-a lungul timpului, România a reuşit să dezvolte, cu implicarea membrilor minorităţilor naţionale ce locuiesc pe teritoriul său, un sistem de protecţie a drepturilor acestora, care asumă și depăşeşte standardele internaţionale în domeniu. Acest sistem a contribuit semnificativ la protejarea şi promovarea identităţii culturale, lingvistice sau religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale din România, fapt relevat pe deplin de analizele diferitelor mecanisme de monitorizare, constituite în baza convenţiilor relevante ale Consiliului Europei.

În mod concret, statul român protejează dreptul fiecărui individ, care îşi declară în mod liber apartenenţa la o minoritate naţională, de a folosi limba maternă în relaţia cu autorităţile administrative şi în justiţie, de a învăţa limba maternă, de a primi educaţie în limba maternă (la toate nivelurile de învăţământ), de a beneficia de serviciu religios în limba maternă, de a avea acces la media în limba maternă, de a participa la viaţa publică şi în procesul de luare a deciziilor în chestiuni de relevanţă pentru societate în ansamblul său. Totodată, România promovează activitățile culturale care pun în valoare identitatea minorităților naționale, acordând finanțări substanțiale prin organizațiile reprezentative ale acestora.

Ministerul Afacerilor Externe va continua să promoveze consolidarea sistemului de protecție a drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale şi să susțină un nivel înalt al standardelor internaţionale de protecţie a identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a acestora, inclusiv în privința comunităţilor românești din afara graniţelor ţării.

Ziua de 18 decembrie a fost declarată Ziua Minorităților Naționale din România, prin Hotărârea Guvernului nr. 881 din 9 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 478 din 14 decembrie 1998.

Declaraţia privind drepturile persoanelor care fac parte din minorităţi naţionale sau etnice, lingvistice şi religioase reprezintă un instrument juridic internațional de referință în cadrul Organizației Națiunilor Unite, care consacră la nivel universal standarde de protecție a drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, general recunoscute de statele membre ONU.